Van nationale visie naar regionale ambitie

Zorgring ontwikkelde een sterk strategisch plan op één pagina

In het kort

RSO Stichting Zorgring Noord-Holland Noord werd door Hans Mekenkamp begeleid naar de volgende fase in de transitie naar digitale gegevensuitwisseling. Florian Visser is directeur van Zorgring en vertelt over het opstellen van een sterk strategisch verhaal in een eigen OPSP (One Page Strategic Plan).

Probleemstelling

Zorgring zocht een strategisch kader waarin de landelijke visie voor gegevensuitwisseling is vertaald naar regionale doelen.

Methodiek

In een aantal sessies vertaalden Zorgring en MedicalPHIT de landelijke richtlijnen naar een overzichtelijk strategisch plan op één pagina: een OPSP.

Resultaten

Een helder document met strategische, regionale doelen tot 2026, na het doorlopen van een interessant proces waar ook andere RSO’s veel aan kunnen hebben.

Probleemstelling

Florian: “Voor Zorgring waren we op zoek naar een strategisch kader, een kapstok voor het hele team. In de regio hebben we de opdracht om digitale gegevensuitwisseling te organiseren, faciliteren en coördineren. Dat valt of staat allemaal met keuzes maken die mensen begrijpen. Om mensen, intern en extern, mee te krijgen, had ik behoefte aan een duidelijk, overzichtelijk verhaal. Ons doel was andere zorgaanbieders in dat verhaal geloven en met ons dit pad laten inslaan. Dan is die databeschikbaarheid weer een stap dichterbij. Om dat strategisch kader te schetsen, hebben we de hulp ingeschakeld van MedicalPHIT.”

Methodiek

“In meerdere sessies hebben Hans en zijn collega’s ons geholpen bij het maken van een puzzel. We hebben bekeken hoe de IZA (Integraal Zorgakkoord), de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ) en de NVS (Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel), zich tot elkaar verhouden. Wat niet in deze documenten is vastgelegd, wordt aangevuld door Twiin. MedicalPHIT heeft ons geholpen om de woorden uit die landelijke beleidsdocumenten te vertalen naar regionale context. Samengevat op één pagina. Daarmee doen we niks spannends, we sluiten gewoon aan bij de landelijke kaders die er zijn. Ik heb hier enkele collega’s bij betrokken en Hans nam ook collega’s mee. Onze discussies waren inhoudelijk en gelijkwaardig. Centraal stond: wat willen we vertellen, wat bedoelen we nu precies? Ik geloof niet in lange lappen ondoordringbare tekst. Als wij ons verhaal niet kort en bondig over de bühne kunnen knikkeren, hoe kan een zorginstelling dit dan intern verkopen?”

Resultaten

“Uiteindelijk hebben we nu een helder strategisch document in handen waarmee we tot 2026 vooruit kunnen. We weten onze BHAG: in 2035 is die landelijke gegevensuitwisseling een feit, dat is letterlijk de tekst uit de Nationale visie en strategie.

De grote winst is dat we dit proces met elkaar hebben doorlopen. De verkenning is regiobreed gevoerd. Dat zijn voor mij mooie resultaten. We hebben de grote doelen om te komen tot databeschikbaarheid behapbaar, tastbaar en implementeerbaar gemaakt.

Voor het vertalen van de nationale documenten naar doelstellingen voor de regio is deze OPSP-methode zeker geschikt. We raden andere RSO’s daarom zeker aan om te kijken of dit ook voor hen geschikt is. Vooral om de achterban op een overtuigende manier mee te krijgen. En hoe meer wij als regionale organisaties onderling stroomlijnen, hoe makkelijker we in een later stadium kunnen opschalen als dat nodig blijkt. Inhoudelijk staat er niks spannends in dit document. Het is eigenlijk zo te kopiëren – plak er alleen wel even je eigen stickertje op, ha ha. Het is vooral een overzichtelijke presentatie van wat er in de grote documenten staat. Wij geven hiermee handen en voeten aan de regionale doelen. De dynamiek of accenten zullen per regio wat verschillen, maar uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde vragen als het gaat om die gegevensuitwisseling.”

Vervolgstappen

“Nu gaan we op basis van dit strategische document onze jaardoelen voor 2024 bepalen. Hier hebben we ook weer sessies voor ingepland. Dat wordt spannend. Hoe komen we over drie jaar bij die gemeenschappelijke voorzieningen? We moeten prioriteiten stellen om die daadwerkelijk te realiseren. We willen die grote plannen zodanig klein maken dat we er in etappes verder mee kunnen.

Het daadwerkelijke gebruik en de verspreiding van ons strategisch plan is ook een belangrijke vervolgstap. Het plan moet ons richting en focus geven. Een handvat waarom we iets wel of niet doen. Het document moet zorgaanbieders duidelijk maken waar we voor staan. Je kunt inhoudelijk de meest briljante dingen doen, maar dat heet geen zin als niemand weet dat jij dat doet. Ik hoop dat zorgaanbieders mij nu gaan vragen samenwerkingsvormen te verkennen. Ons strategisch plan is geen doel maar een middel om te komen tot die databeschikbaarheid. Daarin kan ons document een voorbeeld zijn voor anderen.”

Wat opviel

“We waren erg blij met de hulp van Nathan op den Kelder van MedicalPHIT. Hij kon goed luisteren, onze vragen vertalen naar de juiste woorden en hier een goed plan van maken. Hij heeft het hele proces zeker bespoedigd.

In de sessies met de bestuurders van onze zorgaanbieders zijn we niet gestuit op weerstand. Iedereen was enthousiast dat we die complexe, onduidelijke landelijke documenten nu helder en inzichtelijk hebben vertaald naar doelen voor de regio.”

Leerpunten

“Je denkt altijd wel een keer: kan dit niet sneller? Maar het is een soort reis die je met elkaar maakt, ook om alle begrippen helder te krijgen.”

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.