Skip to main content

Hybride zorg

Van dromen naar doen in 2030

Kort gezegd kan hybride zorg leiden tot:

  • Besparen van zorgkosten
  • Bedienen van meer patiënten in dezelfde tijd
  • Hogere patiënttevredenheid
Ga mee met onze Innovatietrip op 18 & 19 april

Van dromen naar doen.... Keiharde noodzaak

De komende jaren stijgt de vraag naar zorg. Vandaag is er 1 professional voor 7 senioren, maar richting 2040 zal dezelfde professional voor dubbel zoveel senioren zorg moeten verlenen. Het is niet mogelijk aan deze vraag te voldoen met dezelfde groei van zorgpersoneel, want het personeel is er simpelweg niet. Meer geld is ook niet de oplossing. We moeten kijken naar alternatieve manieren om de capaciteit en vaardigheid van het beschikbare zorgpersoneel optimaal in te zetten.

Hybride zorg is zo’n alternatieve manier. Hybride zorg is het aanbieden van een combinatie tussen fysieke en digitale zorg, waar mogelijk gepersonaliseerd naar behoefte van de patiënt. Zo heeft een patiënt sneller toegang tot de juiste kwaliteit zorg, en kan de professional betere zorg bieden op het juiste moment.

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gaat in op de verschillende uitdagingen waar de zorg voor staat. Zo staan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg onder druk.

“In alle zorgsectoren zien we nu de spanning tussen vraag en aanbod toenemen: de druk op de eerste lijn is buitengewoon hoog, in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de medisch-specialistische zorg (msz) bestaan voor meerdere behandelingen lange wachttijden, er zijn tekorten aan zorgprofessionals en door piekbelasting en volle verpleegafdelingen moeten spoedeisende-hulpafdelingen steeds vaker tijdelijk sluiten. Ook gemeenten ervaren grote uitdagingen in het bieden van passende ondersteuning voor kwetsbare mensen.”

“Gegeven onze gunstige uitgangspositie in termen van budget, infrastructuur en geografie kan en moet de zorg in Nederland nog beter; we hebben de middelen om tot de internationale top te behoren, maar dreigen – als we geen actie nemen – naar de middenmoot te zakken. Consequentie hiervan is dat de mantelzorger ook extra belast wordt en uitvalt o.a. op de werkvloer.” Bron: Integraal Zorg Akkoord.

Ook is er onvoldoende samenwerking tussen verschillende domeinen. Uitdagingen die je mogelijk herkent vanuit de dagelijkse praktijk. Het IZA stelt budget beschikbaar om deze uitdagingen aan te pakken.

MedicalPHIT geeft je de mogelijkheid om de kansen van hybride zorg te onderzoeken met behulp van een Hybride Zorg Scan bestaande uit 25 vragen. Na afloop sturen wij je de resultaten met een advies. We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om de kansen verder te onderzoeken aan de hand van het interoperabiliteitsmodel.

Hybride zorg scan

Meer weten? Doen dan vrijblijvend de scan!

Wil je meer weten over hybride zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.