‘Publieke gezondheidsinformatie in je PGO, MedMij deed een verkenning naar wat hiervoor nodig is’


In het kort

Margo Brands is teamleider Relatiebeheer & Projecten bij Stichting MedMij. Ze huurde MedicalPHIT in voor een verkenning in een voor MedMij nieuwe sector: de publieke gezondheidszorg. Dit leverde een bruikbaar programmavoorstel op, dat nu in etappes wordt uitgevoerd. Het team is gestart met het aan PGO’s beschikbaar stellen van vaccinatiegegevens vanuit het RIVM. Overige informatie uit de publieke gezondheid, zoals bevolkingsonderzoeken en reizigervaccinaties, volgt later.

Probleemstelling

Stichting MedMij wilde graag weten welke publieke gezondheidsgegevens beschikbaar moeten komen in een PGO en uit welke systemen die informatie moet komen. Ook werd advies gevraagd over de techniek om die gegevens te kunnen ontsluiten. De minister heeft in mei 2023 gezegd bij te willen dragen aan een goed gevuld PGO. Dit gebeurt door gezondheidsgegevens die de overheid verzamelt geschikt te maken voor PGO’s.

Methodiek

Consultant Nico Ooms kent de publieke gezondheidssector. Hij bracht in kaart welke informatie uit de publieke gezondheidszorg geschikt is voor een PGO en uit welke systemen die informatie moet komen.

Resultaten

Een verkenning met een programmavoorstel. Stichting MedMij voert hier nu kleine stappen van uit. Want om het hele plan te kunnen implementeren is eerst een duidelijke opdracht én geld vanuit het ministerie nodig.

Probleemstelling

Margo Brands: “VWS wil dat publieke gezondheidsgegevens in een PGO beschikbaar komen. Maar dat betekent niet alle instanties die dergelijke gegevens verzamelen ook gelijk aan de slag gaan. Ik ben verantwoordelijk voor de implementaties bij MedMij en het relatiebeheer. Dus ik wilde weten hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Daarom moest ik duidelijk krijgen over welke informatie we het hebben bij het uitwisselen van gegevens in de publieke gezondheidszorg. Dus wélke informatie hebben we nodig, in welke systemen bevindt die informatie zich én hoe krijgen we de informatie uit die systemen? En wie is verantwoordelijk voor dit proces?”

Methodiek

“Om dit te verkennen deed ik een beroep op MedicalPHIT. Ik wist dat zij expertise hadden in deze sector. Met deze verkenning hoopte ik erachter te komen wat er moet gebeuren om die gegevens uiteindelijk te kunnen implementeren in PGO’s. Moeten we daar iets voor ontwikkelen? Moeten er standaarden en afspraken komen? Hebben we daar duidelijkheid over? Dan kunnen we samen met VWS bekijken hoe we dat vervolgens kunnen uitvoeren. Wij zijn geen opdrachtgever en kunnen bijvoorbeeld niet van het RIVM of de GGD vragen om gegevens beschikbaar te stellen. Dat is aan VWS. Maar ik moest dus wel weten wat er technisch gezien voor nodig is.”

Resultaten

“De verkenning heeft een rapport opgeleverd met een programmavoorstel. Dat zijn we nu met een klein team daadwerkelijk aan het uitvoeren. Ook hiervoor huur ik mensen in van MedicalPHIT. Nico Ooms is als programmamanager in gesprek met VWS. Want het ministerie moet nog steeds de opdracht goed uitzetten. Wij bemiddelen hierbij om dit geregeld te krijgen.”

Samenwerking

“Het hele proces en de uitvoer van het programmavoorstel verlopen eigenlijk redelijk volgens plan. Al gaat het altijd iets langzamer dan ik zou willen. Dat ligt niet aan de projectleiders of programmamanagers, maar aan de duidelijkheid rond de opdracht en de budgetten bij VWS. Dat heeft tijd nodig.”

Vervolgstappen

“We onderzoeken nu hoe we die publieke gezondheidsgegevens kunnen implementeren in PGO’s. We proberen de uitvoerende organisaties al voor te bereiden. Dat doen we in kleine stapjes; het is te veel om in één keer te doen. Onze programmamanager bekijkt nu hoe de gegevens over COVID-vaccinaties en de gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar en opgenomen kunnen worden. Het gaat daarnaast ook bijvoorbeeld om geboortezorg- en kankerscreening. Al die informatie moet in etappes in PGO’s komen, zodat mensen die gegevens kunnen inzien. Hiervoor zijn we nu in de testfase. Eind 2025 moet alle informatie beschikbaar zijn in PGO’s. Het is nog even de vraag hoe we precies verder kunnen. Er moet in de Voorjaarsnota van 2024 geld gereserveerd worden om dit daadwerkelijk te gaan doen. Pas als dat geld en een duidelijke opdracht er is, kunnen we verder. Dan kunnen we opschalen. Kortom, wordt vervolgd!”

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over dit onderwerp? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.

Maak een afspraak