Skip to main content

Juridisch & Privacy

Welk effect heeft de wet op het project?

Juridische en privacy obstakels vind je binnen alle lagen van het interoperabiliteitsmodel

De experts van MedicalPHIT combineren juridisch en privacy advies met kennis van het klinische proces en de onderliggende techniek. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar oplossingen en bieden zo sneller een gedegen aanbeveling. Zo kunnen we tijdelijk de rol van Functionaris Gegevensbescherming vervullen, een DPIA (Data protection Impact Assessment) uitvoeren en samenwerkingsovereenkomsten opstellen met een focus op Privacy by Design.

Geranne Lautenbach

Juridisch Consultant

Verhindert wet de gegevensuitwisseling?

Column ICT&Health 3

Lees het artikel Lees het artikel

Geeft European Health Data Space patiënt straks regierol?

Door Léon Haszing & Geranne Lautenbach.

Artikel ICT & Health 4

Lees het artikel Lees het artikel

Helpt IZA uitwisseling van gegevens te versnellen?

Column ICT & Health 5

Lees het artikel Lees het artikel

Presentaties & hand-outs

Het landelijk raadpleegbaar maken van medische gegevens vereist adequate waarborgen voor de vertrouwelijkheid van het medische dossier.

Meer hierover weten? Kijk dan naar de presentatie van Geranne Lautenbach – Juridisch Consultant MedicalPHIT- tijdens het Congres Gegevensuitwisseling in de Zorg | 1 oktober 2021
Download hand-outs
Juridische dienstverlening

Onze juridische dienstverlening omvat alle vraagstukken rondom het wetgevende kader. We adviseren bijvoorbeeld over de wettelijke verplichtingen rondom gegevensuitwisseling. Denk aan de ontwikkeling rondom de WEGIZ (Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg). We analyseren in dat geval welk effect die wet heeft op het project en adviseren hoe je aan die wet kan voldoen.

Privacy dienstverlening

Hierbij kijken we altijd naar het 5 lagenmodel en de praktische invulling van privacyverplichtingen op de verschillende niveaus. Denk aan vragen over proportionaliteit bij het delen van medische gegevens. Of zaken rondom vertrouwelijkheid en toestemming van de patiënt.

Wij denken mee over verwerkingsverantwoordelijke overeenkomsten, verwerkersovereenkomsten, en andere juridische documentatie. Vraag ons ook gerust om advies over het omgaan met medische gegevens en datalekken. Ook adviseren we over DPIA’s en helpen privacy beleid vormgeven en inrichten.

Contracten

Onze experts stellen contractdocumentatie op en adviseren hier ook over. Bij de technische inrichting van een IT-project of samenwerking zorgen we dat contracten in lijn zijn met de benodigde eisen. Denk hierbij zowel aan samenwerkingsovereenkomsten tussen twee of meer partijen als aan leveranciersovereenkomsten.

Wij hebben ervaring met complexe contracten, laten alle contracten goed op elkaar aansluiten en zorgen dat ze afgestemd zijn op het juridische kader. Ook hebben we de benodigde kennis van en ervaring met afsprakenstelsels, normen en informatiestandaarden die nu in ontwikkeling zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over privacy en juridische dienstverlening in de zorg? Neem contact op met onze juridische consultant Geranne Lautenbach.