Architectuurvisie voor het vernieuwen van het IT-landschap

“Met één muisklik in de hele keten beelden bekijken”

In het kort

Cora Speelman werkt al 12 jaar bij het Erasmus MC en was als projectmanager betrokken bij beide aanbestedingen, een PACS voor digitale pathologie en een nieuw LIMS.

Probleemstelling

Het Erasmus MC wilde het IT-landschap vereenvoudigen en ondersteuning bij de aanbestedingen van digitale pathologie. We starten met integrale diagnostiek door de samenwerking tussen de afdelingen Radiologie en Pathologie te verbeteren. Hopelijk volgen de andere disciplines in de nabije toekomst.

Methodiek

Onder leiding van André Huisman is een nieuwe visie tot stand gekomen. Hij bracht veel deskundigheid mee en Cora Speelman zorgde dat zijn kennis en ervaring intern werd opgepakt en verwerkt.

Resultaten

Gebruikers kunnen nu tot ver buiten hun microscoop kijken. Door de technische ondersteuning heeft Pathologie meer tijd voor het beoordelen van de complexere zaken.

Probleemstelling

“Pathologie is echt al járen heel enthousiast over digitalisering van gegevens. Maar een ambitie is wat anders dan het gerealiseerd te krijgen in zo’n groot huis. Daarnaast wilde de Raad van Bestuur het IT-landschap vereenvoudigen. Dat klinkt prachtig, maar is natuurlijk ook ongelooflijk complex. Mensen op afdelingen als Pathologie en Radiologie hebben in het verleden altijd autonoom kunnen werken. En moeten ze opeens met elkaar gaan samenwerken. Dat gaat niet vanzelf.”

Methodiek

“Toen ik bij het project betrokken raakte, dacht ik ‘we denken te klein, we moeten een paar stappen terug doen’. Onder de bezielende leiding van André Huisman is toen een nieuwe visie geschreven. Dat was een heel goede start voor het Erasmus MC om verder op te borduren. Tussen André en mij is zo een heel vruchtbare samenwerking ontstaan. André bracht veel deskundigheid mee en ik zorgde dat zijn kennis en ervaring intern werd opgepakt en verwerkt. Alles was gericht op samenwerking. We hebben een stuurgroep ingericht met Radiologie, Pathologie en de directeur IT. Maar ook met clinici, want die moeten er uiteindelijk mee werken. Dan maak je het veel complexer aan de voorkant, maar heb je in ieder geval iets waar iedereen straks mee wil werken. En dat is gelukt.”

Resultaten

“Vorig jaar september zijn we live gegaan met het PACS. Dat was echt een succes, want dat betekent voor de gebruikers functioneel dat ze tot ver buiten hun microscoop kunnen kijken. De computer wordt ook ondersteund met AI, bij de beoordeling van heel basale kenmerken. Daardoor heeft Pathologie meer tijd voor het beoordelen van de complexere zaken. Dit voorjaar wordt ook het LIMS opgeleverd. We hebben dan het hele systeem gedigitaliseerd waarbij vroeger de patholoog door de microscoop naar zijn coupe keek.”

Vervolgstappen

“We hebben de basis gelegd. Waar we nu nog mee worstelen is alles bij elkaar brengen. Want we zitten op dit moment met zes leveranciers om tafel. Die partijen moeten gaan samenwerken. Als je integrale diagnostiek wilt, dan moeten die systemen met elkaar gaan praten. Maar daar is wel een andere werkmethode voor nodig. En dat moeten we niet onderschatten. Mensen een andere werkmethode aanleren is niet makkelijk. Het gaat om heel fundamentele en belangrijke processen. Dat kost gewoon tijd. We hebben nu een toekomstperspectief geschetst. Maar het zal wel enige jaren duren voordat dat ook maar enigszins vorm heeft gekregen.”

Concluderend

“De belangrijkste conclusie is dat we nu in de hele keten met één muisklik beelden kunnen bekijken. En straks kun je ook met één muisklik een second opinion vragen. Deze digitalisering maakt geïntegreerde diagnostiek mogelijk. Wij verstaan daaronder het samenwerken van professionals, denk aan artsen. Maar ook het delen van diagnostische gegevens en geïntegreerde zorg ten behoeve van de patiënt. Dat is nog niet helemaal gerealiseerd, maar daar gaan we wel naartoe.”

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.