Skip to main content

OncoNext

Hét initiatief om de oncologische zorg te verbeteren

Samen de oncologische zorg verbeteren

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, stort je wereld in en wordt de gefragmenteerde wereld van de zorg jouw nieuwe werkelijkheid. In deze wereld ga jij van ziekenhuis A naar ziekenhuis B, maar jouw medische gegevens niet.

Onconext wil daar verandering in aanbrengen. Dit initiatief van het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON), het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en MedicalPHIT pakt de handschoen op en maakt patiëntinformatie eenvoudiger uitwisselbaar en herbruikbaar.

Waarom OncoNext?

ICT-processen en de taal in verslagen sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor moeten zorgverleners medische gegevens tot wel 40 x overtypen van het ene in het andere systeem. Dat levert veel frustratie op. Maar ook dubbele diagnostiek, inefficiënte tijdsbesteding, extra administratieve lasten, verspilling van zorggeld en vermindering van werkplezier.
Hierbij is de patiëntveiligheid in het geding. Zo zijn door gebrekkige uitwisseling medicatiegegevens soms niet bekend bij de behandelend arts. Of worden fouten gemaakt bij het overtypen van gegevens.
Maar liefst 94 procent van de medisch specialisten en aio’s vindt dat de administratie het werkplezier vermindert. Dit is zorgwekkend in tijden van een toenemende druk op de zorg vanwege vergrijzing en corona.

Voor wie is het?

OncoNext streeft naar betere oncologische zorg door het geautomatiseerd hergebruik van gegevens in het diagnose- en behandeltraject. Dit levert iedereen in de zorg voordeel op:

  • Zorgverleners hebben niet meer te maken met dubbele registraties. Daardoor staat het beeldscherm minder centraal en is er meer tijd voor patiënten.
  • Patiënten krijgen meer aandacht van zorgverleners. Ook kunnen ze hun beelden en gegevens bekijken via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en ontvangen ze medische informatie in begrijpelijke taal. Thuis alles rustig nalezen is mogelijk.
  • Kwaliteitsregistraties en bevolkingsonderzoeken ontvangen automatisch gestructureerd vastgelegde data.
  • Wetenschappelijk onderzoekers kunnen gestructureerde data gebruiken voor transmuraal wetenschappelijk onderzoek, met data-ontsluiting over de schotten van de zorginstellingen heen.

Hieronder de opname van Congres PACS 2020
Carla Meeuwis & Floor Klijn

Wat gaan we doen?

Patiëntinformatie eenvoudiger uitwisselen en herbruikbaar maken. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn, zien de initiatiefnemers van Onconext. Voor het gestructureerd vastleggen van informatie moeten computers gegevens kunnen interpreteren en doorgeven. Zodat de informatie overzichtelijk is voor artsen en begrijpelijk voor patiënten. Onconext gebruikt hiervoor bestaande internationale informatiestandaarden en hun SNOMED-codes. SNOMED is het terminologiestelsel dat medische gegevens vertaalt in voor patiënten begrijpbare termen.

Resultaten tot op heden....

Susan Verwilligen heeft haar externe opdracht voor de studie Klinisch Informaticus twee oncologische zorgprocessen, borstkanker en darmkanker, onder de loep genomen.
Een belangrijke conclusie: er zijn generieke overtypmomenten in de oncologische zorgketen die vragen om verbetering!

Amy Heeren is in april ’22 gestart met haar stageonderzoek voor de Master Biomedical Sciences. Amy gaat onderzoeken of het overtypen binnen het oncologische proces gereduceerd kan worden. Momenteel kan het voorkomen dat het tot wel 40x moet worden overgetypt. Dit moet efficiënter kunnen.

Wie doen al mee?

De initiatiefnemers krijgen steeds bredere steun vanuit het zorgveld: van zorgverleners, patiënten en koepels tot aan de industrie en de overheid. Dat geldt ook voor PALGA, het netwerk van alle pathologie-laboratoria in Nederland. Want met gestructureerd vastgelegde pathologische gegevens, kunnen ook anderen in de oncologieketen aan de slag. We starten bij de kankersoort waarvoor de eerste bouwstenen voor eenheid van taal (de informatiestandaarden) al gereed zijn. De borstkankerketen loopt hierin voorop. Vervolgens pakken we de ketens op van darmkanker en hoofd-halskanker. Daarna breiden we geleidelijk uit naar andere diagnoses.

Meer weten?

Wil je meer weten over OncoNext? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.