Skip to main content

Programmamanagement

Grote landelijke programma's managen met meerdere teams en projecten

De programmamanager leidt diverse projecten met een multidisciplinair team naar een positief resultaat

Grote zorginnovatie- of IT-programma’s zoals BK2020, VIPP5, PIE en Twiin kunnen niet zonder gedegen programmamanagement. Alleen zo worden zaken goed opgestart, blijft iedereen ‘on track’ en ronden we het programma succesvol af. Binnen een programma leidt de programmamanager diverse projecten met een multidisciplinair team naar een positief resultaat.

Organisatorische vaardigheden en inhoudelijke kennis

Programmamanagement vraagt om gedegen organisatorische vaardigheden, maar ook inhoudelijke kennis. Meerdere experts in ons team hebben hun sporen al verdiend als programmamanager voor grote landelijke programma’s.

Opdrachtgever

Programmamanagement Twiin

Binnen het programma Twiin werken zo’n 60 experts aan de ontwikkeling van een afsprakenstelsel en de landelijke uitwisseling van medische dossiers. In het programma is een groot aantal stakeholders vertegenwoordigd, zoals NFU, NVZ, Nictiz, VZVZ, het ministerie van VWS, RSO Nederland en landelijke koepels van zorgprofessionals. Het programma loopt over meerdere jaren en heeft elk jaar een duidelijk programmaplan met meerdere projecten en bijbehorende deliverables.

Gerealiseerd doel in 2020

Alle ziekenhuizen zijn aangesloten via Twiin DVDexit om beelden en verslagen uit te wisselen. Er is een afsprakenstelsel voor de uitwisseling van BgZ, beelden en verslagen en eOverdracht. Dit alles op basis van internationale standaarden.

Programmamanager bij Twiin is Bas van Vliet

Opdrachtgever

Programmamanagement BK2020

Het doel van dit programma was de vervanging van zowel het workflow systeem, de volledige IT infrastructuur als het landelijke PACS systeem. Het programma omvatte meerdere Europese aanbestedingen en het aanpassen van alle landelijke processen rondom het uitnodigen, screenen en verwijzen van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het programma is ruim op tijd in 2020 opgeleverd.

Gerealiseerd doel

Binnen tijd en budget zijn alle systemen vervangen. Ook zijn processen aangepast, krijgen alle gescreende vrouwen toegang tot hun eigen dossier en vindt verwijzing naar de ziekenhuizen digitaal plaats.

Programmamanager bij BK2020 is Paul Hoogland

Opdrachtgever

Programmamanagement DHD (Dutch Hospital Data​)

Stichting DHD (Dutch Hospital Data) is recent gestart met het programma DataHUB. We realiseren een centrale hub tussen bronsystemen en landelijke kwaliteitsregistraties. Hiermee worden alle 200 kwaliteitsregistraties in Nederland beter en makkelijker voorzien van data. Bij het programma, een initiatief van de SDV (Samenwerkende Dataverwerkers Verwerkers), zijn veel stakeholders betrokken.

Programmamanager bij DHD is Joost van der Rijt

Opdrachtgever

Programmamanagement PIE

Bij PIE (Pathology Image Exchange) realiseren we een landelijke infrastructuur voor het delen van pathologiebeelden, de coupes (digitale glaasjes). De programmamanager werkt in opdracht van Palga Projecten en de NVVP. We schreven een Europese aanbesteding uit voor een landelijke infrastructuur om digitale coupes te delen en de ondersteuning van drie use cases, zoals panels, verwijzen en second opinion. In 2021 vindt implementatie in de laboratoria plaats.

Gerealiseerd doel

Er is een leverancier geselecteerd, alle koppelvlakken zijn uitgewerkt en een groeiend aantal laboratoria maakt daadwerkelijk gebruik van PIE.

Programmamanager bij PIE is André Huisman

Opdrachtgever

Programmamanagement Vipp5

De programmamanager zorgt dat alle UMC’s in Nederland de doelstelling van Vipp5 halen: uitwisselen van gegevens tussen zorginstellingen. De Vipp5 regeling bestaat uit 3 modules. Binnen module 1 stelt het Ziekenhuis de BgZ beschikbaar aan het PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) van de patiënt. In module 2 kan de patiënt gegevens naar ziekenhuizen sturen vanuit zijn PGO. En bij module 3 is de BgZ uitwisselbaar tussen alle ziekenhuizen in Nederland.

Gerealiseerd doel

Het programma is recent gestart en loopt tot 2023.

Programmamanager bij Vipp5 is Paul Hoogland

Meer weten?

Wil je meer weten over programmamanagement in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.