RijnmondNet

Stimuleren van informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg in de regio, over de domeinen heen.

In het kort

Maarten Wittop Koning is directeur van Stichting RijnmondNet. Hij vertelt over de samenwerking met MedicalPHIT voor het regionale XDS-project Beelduitwisseling en het landelijke programma Babyconnect.

Probleemstelling

Zowel het regionale XDS-project Beelduitwisseling als het landelijke programma Babyconnect kennen een complexe architectuur. Voor beide programma’s is de expertise gevraagd van MedicalPHIT, omdat RijnmondNet deze kennis niet zelf in huis heeft.

Methodiek

MedicalPHIT is een volwaardig deelnemer aan het project en heeft zich opgesteld als sparringpartner. Met hun parate technische kennis en expertise kunnen consultants direct aanhaken op de lopende projecten.

Resultaten

RijnmondNet heeft een breder inzicht gekregen in de complexe architectuurvraagstukken van zowel de regionale als landelijke programma’s.

Probleemstelling

“Een aantal jaar geleden is vanuit de regio de wens ontstaan informatie uit te kunnen wisselen op het gebied van radiologische beelden. Die uitwisseling is echter complex. We maken namelijk gebruik van verschillende applicaties om die beelden te kunnen bekijken. Ook worden verschillende processen gehanteerd om diagnoses te stellen. Bovendien zijn de informatiesystemen van – in dit geval – ziekenhuizen vaak niet ontworpen om de uitwisseling met andere partijen te organiseren. Om die uitwisseling toch te kunnen realiseren, is een programma gestart. Voor een aantal specifieke onderdelen daarvan roepen we de expertise in van MedicalPHIT. Daarbij ging het in eerste instantie om het testen van beoogde uitwisselingsparen tussen ziekenhuizen.”

“Daarnaast hadden we ook op een aantal andere, landelijke programma’s behoefte aan additionele ondersteuning. Een daarvan is Babyconnect. Hierbij is gekeken hoe we de geboortezorg kunnen koppelen aan andere typen zorg. RijnmondNet werd gevraagd voor de lokale/regionale implementatie, de technische kant. Omdat dat qua architectuur bijzonder complex is, hebben we de hulp ingeroepen van MedicalPHIT.”

Methodiek

“MedicalPHIT is altijd een heel waardevol onderdeel van het project. Bij MedicalPHIT werken mensen met verstand van zaken die meteen kunnen aanhaken op een proces, zonder dat je ze eerst hoeft in te werken. Ze zijn altijd in staat direct de draad op te pakken. Ook in een project dat al loopt. En als je een vraag stelt over een heel ander traject, dan hebben ze daar vaak ook een antwoord op. Er is veel parate kennis, dat is heel fijn samenwerken.”

“MedicalPHIT stelt ons in staat om het bredere plaatje te zien”
Maarten Wittop Koning
Directeur RijnmondNet

Resultaten

“MedicalPHIT stelt ons in staat om het bredere plaatje te zien. Voor de projectleider is het heel prettig om consultant Pascal Looijé als sparringpartner te hebben. Zo krijgen we een breder inzicht in hoe programma’s met elkaar samenhangen. Maar ook hoe de techniek zich verhoudt tot de programma’s. Kortom: we krijgen op beide projecten meer inzicht in de complexe architectuurvraagstukken.”

“MedicalPHIT is een volwaardig deelnemer aan het project en heeft zich opgesteld als sparringpartner”

Maarten Wittop Koning
RijnmondNet

Vervolgstappen

“We zijn nu bezig met het naar de Cloud brengen van XDS. We willen daar tegelijk ook een meer generieke infrastructuur van te maken, zodat andere domeinen zoals eerstelijns zorgverleners en geboortezorg daar ook mee kunnen werken. Wat betreft programma’s werken we verder aan Babyconnect, aan het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen VVT en ziekenhuizen (eOverdracht), verbetering van uitwisseling naar andere domeinen en aan het project Medicatie. Bij al deze programma’s wordt gezocht naar een oplossing voor de gebrekkige informatie-uitwisseling. Als RijnmondNet zijn en worden we gevraagd daarin op verschillende manieren te faciliteren.”

Concluderend

Wat opviel

  • Er is veel parate kennis, dat is heel fijn samenwerken.
  • Consultants kunnen direct aanhaken op de lopende projecten.

Leerpunten

  • We moeten blijven zoeken naar een oplossing voor de gebrekkige informatie-uitwisseling.
  • Kijk goed hoe programma’s met elkaar samenhangen.

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.