CLBPS

Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening

“We werken Agile-achtig samen, maar dan in ons eigen jasje”

In het kort

Het RIVM zocht in 2009 advies bij het opzetten van een registratiesysteem voor het vastleggen van gegevens uit bevolkingsonderzoek. Nog steeds werken verschillende PHIT-consultants aan het updaten en uitbreiden van het systeem.

Probleemstelling

Een registratiesysteem voor het vastleggen van gegevens uit prenatale screening.

Methodiek

Agile-achtig, maar dan in ons eigen jasje.

Resultaten

Snelle opzet systeem, deelprojecten en ingebruikname landelijk woordenboek.

Probleemstelling

“Een registratiesysteem voor het vastleggen van gegevens uit bevolkingsonderzoek, was de eerste vraag waarmee we bij MedicalPHIT hebben aangeklopt. Dat project is in 2009. Veel dingen zijn namens het RIVM uitgevoerd. Voor het stukje InteropLAB is CLBPS de opdrachtgever. We hebben ook een functionaris gegevensbescherming ingezet via MedicalPHIT.”

Methodiek

“Wat we vaak doen is kort cyclisch bij elkaar komen, elke 1 of 2 weken. Acties definiëren en de voortgang erin houden. Agile-achtig, maar dan in ons eigen jasje. Werkt voor ons heel goed. Vaste momenten, vaste agenda. Het is geen wetenschappelijk onderbouwde methode die we binnen onze projecten hanteren, maar voor ons en de betrokkenen werkt het keer op keer. Dus houden we daar aan vast.”

“In korte tijd veel resultaat: het is nog steeds een van de mooiste projecten die we samen hebben gedaan.”
– Patrick van Santvoort,
CLBPS

Resultaten

“Vanuit het RIVM zijn na het opzetten van ons systeem veel nieuwe deelprojecten opgezet vanuit Peridos. MedicalPHIT deed vaak de projectleiding. Een van die deelprojecten was de implementatie NIPT,  eind 2016. We wilden aanvragen en uitslagen via Peridos laten lopen. Doel was op 1 april een werkende omgeving hebben en dat is gelukt. In korte tijd veel resultaat: het is nog steeds een van de mooiste projecten die we samen hebben gedaan. Een ander goed resultaat is het landelijke woordenboek dat we gebruiken in de prenatale wereld. PHITTERS hebben een belangrijke rol gespeeld bij het vastleggen van een set definities volgens HL7. Het woordenboek gebruiken we nog steeds. En ook de berichten die eruit voortgekomen zijn, spelen een belangrijke rol in standaardisering.”

“MedicalPHIT is een stabiele factor bij veranderingen en aanpassingen in ons systeem.”

Patrick van Santvoort
CLBPS

Vervolgstappen

“Vervolgstappen zijn er continu. De digitalisering van de uitslagen van de combinatietest, bijvoorbeeld. Niet alle projecten zijn groot, maar we kunnen altijd terugvallen op de expertise en historische kennis van MecialPHIT. Sinds een tijdje maken we ook gebruik van InteropLAB met leveranciers. We laten ze de berichten inbouwen in hun systemen en tegen InteropLAB testen of ze voldoen aan het formaat dat we hebben afgesproken. We hebben er heel wat minder werk aan, omdat we weten dat de berichten die we ontvangen al goed zijn en getest. Zo blijft MedicalPHIT steeds in beeld als we met iets nieuws aan de slag gaan.”

Concluderend

Wat opviel

  • Consultants van MedicalPHIT hebben op veel vlakken in het proces expertise. Zo zitten ze bij ons ook aan tafel bij aanbestedingen. Zij weten waar je op moet letten, welke eisen je moet stellen en wat we kunnen verwachten. Ook bij de beoordeling van de ingezonden stukken hebben ze een trekkende rol gespeeld.
  • Het is prettig samenwerken met de consultants van MedicalPHIT. Er komt steeds iets nieuws op ons pad en zij zijn onze stabiele factor.
  • We hebben samen onze eigen methode van werken ontwikkeld. We houden de vaart erin. Dat werkt voor iedereen prettig.

Leerpunten

  • Na het opzetten van het project in 2009 is ook het beheer nog een periode bij MedicalPHIT blijven hangen. Totdat bleek dat het toch niet handig was, omdat er meer tijd in gestopt moest worden. Daar leer je van.
  • Voordat we van InteropLAB gebruik maakten, gingen berichten soms wel 20 keer of vaker heen en weer tussen leveranciers en ons. Of leveranciers wilden testen op andere momenten dan wij tijd hadden. Dat neemt InteropLAB over.

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.