Skip to main content
BlogInteroperabiliteit

IHE zet in 2024 in op kennisoverdracht en meer betrokkenheid

Robert Breas is senior consultant bij MedicalPHIT en sinds kort ook bestuurslid bij IHE-Nederland. Welke plannen staan er voor 2024 bij IHE op stapel? Robert en het IHE-bestuur richten zich in elk geval op kennisoverdracht en meer betrokkenheid van de IHE-community. “Het is fijn en ook noodzakelijk om elkaar te informeren over ontwikkelingen, zodat iedereen weet dat we geen belangrijke zaken missen of dingen onnodig opnieuw doen.”

Het bestuur van IHE heeft een plan gemaakt voor de komende jaren. Hoe ziet dat eruit?
“We hebben een driefasen-plan gemaakt voor de komende drie jaar. Dit jaar willen we vooral kijken naar de bredere inzet van de IHE-methodiek. Want het is bewezen dat deze methodiek, de ontwikkeling van standaarden en tevens het toetsen ervan, werkt. Nu hebben we afgesproken dat we ons richten op beeldbeschikbaarheid en de patiënt summaries. Hiervoor kijken we naar de International Patiënt Summary, de European Patiënt Summary en de BGZ en eOverdracht, die we in Nederland hebben. Hiermee willen we de inzet van internationale standaarden benadrukken.”

En wat is de volgende fase van jullie plan?
“In 2025 focussen we ons op de implementatiekant van beeldbeschikbaarheid en de patiënt summary. En tot slot, in 2026, willen we gaan voor de meer integrale aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat deze IHE-methodiek landelijk breed gerealiseerd wordt?”

Wat is jouw rol precies?
“We hebben besloten dat ik me richt op drie pijlers. We hebben gezien en gemerkt dat er een heleboel initiatieven zijn. Het is belangrijk dat die initiatieven op de hoogte zijn van onze bewezen IHE-methodiek van standaarden ontwikkeling. Die bestaat al, die kunnen zij gewoon een-op-een overnemen. Daarbij kunnen we ondersteunen. We werken bijvoorbeeld met Nictiz samen om kennis over onze methodiek breder beschikbaar te maken. Bij die kennisoverdracht komt ook onze Academy in beeld. Iedereen heeft het druk, dus dan is het fijn en ook noodzakelijk om elkaar te informeren over ontwikkelingen. Om te weten dat we geen belangrijke zaken missen of dingen onnodig opnieuw doen. Het is gewoon lastig om alle kennis bij te houden naast je dagelijkse werk en daarbij kunnen we faciliteren.”

Hoe gaan jullie die kennisoverdracht realiseren?
“In de vorm van trainingen en workshops, samen met partners. Zo willen we plannen concretiseren, handen en voeten geven. En aan de andere schuiven we ook aan bij de verschillende overlegtafels in het land. Dan kom ik op mijn volgende pijler. We willen onze IHE-community steviger neerzetten. Daarvoor hebben we onze IHE-community nodig. Hierin zit zoveel specifieke kennis. Dus onze leden hebben ook een rol bij het delen van hun kennis met de rest van de community. We gaan deelnemers motiveren elkaar actiever op te zoeken en gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en netwerk. Zo kan iedereen echt meerwaarde halen uit onze community.”

En wat is je derde pijler?
“We willen graag wat meer verjonging van de leden. Mensen die starten in dit werkveld krijgen pas laat met standaardisatie te maken. En ze komen dus ook laat met IHE-standaarden in aanraking. Die kennis van standaarden is niet altijd actueel of levend in organisaties. Pas wanneer mensen vastlopen en zelf op zoek gaan naar wat er al is, komen ze met IHE in contact. Al is dat wel een beetje mijn aanname. We zouden graag zien dat twintigers en dertigers actiever worden om met deze materie aan de slag te gaan.”

Waarom zijn die jongere mensen minder actief, denk je?
“Dat blijft natuurlijk een beetje de vraag. Het kan zijn omdat deze groep ook de leeftijd heeft om aan een gezin te beginnen. Dan is het vaak lastig om werk, gezin en vrijwilligerswerk te combineren. En aan de andere kant kan het ermee te maken hebben dat ze de weg nog niet weten naar IHE. Starters stappen vaak in aan de techniek-kant. Vaak krijgen ze pas later zicht op de breedte van zorgprocessen. Die vlieguren zijn nodig om zicht te krijgen wat er nog meer speelt en te beseffen waarvoor je die standaarden dus nodig hebt.”

Robert Breas

Senior Consultant & Trainer MedicalPHIT

Leave a Reply