Skip to main content
IT projecten

Dutch Health Week – 20 mei 2021

Samen werken aan afsprakenstelsel voor kwaliteitsregistraties

‘Het zou goed zijn als er een afsprakenstelsel voor kwaliteitsregistraties komt.’ Daar waren de deelnemers het over eens tijdens het derde rondetafelgesprek over datagedreven zorg, tijdens de Dutch Health Week.

Vandaag stond hergebruik van gegevens voor kwaliteitsregistratie centraal. Om daarin succes te behalen is samenwerking essentieel. Er zijn nu twee groepen die samenwerken in dit domein. De SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) en de SDV (Samenwerkende Dataverwerkers). Artsen en de organisaties die kwaliteitsregistraties beheren werken samen in de SKR. Ze gebruiken hiervoor IT systemen van leveranciers, die zijn verenigd in de SDV. Er wordt wel samengewerkt, maar vooral monodisciplinair en niet tussen de groepen.

Een afsprakenstelsel, waarin alle verantwoordelijke partijen op alle lagen van het Interoperabiliteitsmodel samenwerken, kan dan een oplossing zijn. Er is een afsprakenstelsel dat draait om de patiënt, zoals MedMij. Er is een afsprakenstelsel in de maak van Twiin. Daarin zijn zorgverleners actief. Maar er is geen afsprakenstelsel voor kwaliteitsregistraties. Moderator Hans Mekenkamp stelde voor een ‘Twiin voor kwaliteitsregistraties’ te maken. Dat idee is positief ontvangen.

 

Aan tafel was men het eens dat praten over de theorie en definities plaats zou moeten maken voor actie. Brent Opmeer van Nictiz stelde een Doe-boek voor. Een boek met een stappenplan voor het aanleveren van data aan kwaliteitsregistraties. Cefas Dam van KPN dacht aan een slimme stekker waarmee ziekenhuizen hun informatie veilig kunnen delen.

Veel zorgverleners vinden dat er te veel initiatieven zijn en dat de uitvoering te complex is. Er is gebrek aan tijd en kennis. Dus de oproep om tot een afsprakenstelsel te komen, met een Doe-boek, viel in goede aarde. Key hierbij is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. MedicalPHIT maakt zich graag hard voor dit initiatief. De ervaring die is opgedaan met Twiin is hierbij een mooie bonus.

Ga niet alles eerst helemaal uitdenken, want dan zijn we zo tien jaar verder.

Auteur: Hans Mekenkamp

Als ‘inspirator’ enthousiasmeert hij mensen en hij laat hen graag grenzeloos denken.

Bekijk het profiel van Hans

Leave a Reply