Strategieworkshop Alrijne Ziekenhuis Leiden

Een duidelijke visie op digitale gegevensuitwisseling

In het kort

Logo Alrijne zorggroep

Jorne Grolleman, kwartiermaker Centrum voor Digitale Zorg bij Alrijne Zorggroep, had de uitdaging om een goed programma rondom digitale gegevensuitwisseling op te zetten.

Foto Jorne Grolleman

Probleemstelling

Initiatieven en vraagstukken over gegevensuitwisseling van de partners van Alrijne in de regio, kwamen heel versnipperd bij hen binnen en werden ook versnipperd opgepakt.

Methodiek

De consultants van MedicalPhit kwamen door een aantal gesprekken en een gespecialiseerde workshop tot een roadmap voor de komende jaren.

Resultaten

Het resultaat is een duidelijke, gebalanceerde ‘roadmap informatie-uitwisseling', die bestaat uit een lijst met projecten en initiatieven, die ook nog eens geprioriteerd zijn.

Probleemstelling

“Vragen over gegevensuitwisseling werden op allerlei plekken in de organisatie beantwoord, en soms ook helemaal niet.”, vertelt Jorne Grolleman, kwartiermaker Centrum voor Digitale Zorg bij Alrijne Zorggroep. “Dat kwam onder andere doordat we geen goede uitgangspunten hadden opgesteld over hoe we met dit soort verzoeken, en de prioritering ervan, omgaan. Daarnaast maakten we geen duidelijke keuzes. Kortom: we misten een visie én de juiste expertise om een volgende stap te zetten in de professionalisering van het programma.”

Methodiek

“Ik had behoefte aan een externe blik van buiten, van een partij die snapt hoe het werkt. Die vond ik in MedicalPHIT. Zij hebben zich gespecialiseerd in het uitwisselen van medische gegevens. Consultants Onno Gabel en Ursula Letschert hebben vervolgens een aantal gesprekken gevoerd en workshop gehouden om te komen tot een roadmap voor de komende jaren. De samenwerking met deze PHIT’ers was erg prettig. Het waren goede gesprekspartners met verstand van zaken. De manier waarop zij alles opleverden was uitstekend en afspraken werden altijd nagekomen. Wat mij betreft had er nog meer gebruik gemaakt kunnen worden van een standaard methodiek om tot het resultaat te komen. Maar doordat onze vraag goed werd begrepen, heb ik een goed gevoel overgehouden aan onze samenwerking.”

“De manier waarop zij alles opleverden was uitstekend en afspraken werden altijd nagekomen.”
– Jorne Grolleman
Kwartiermaker Centrum voor Digitale Zorg bij Alrijne Zorggroep

Resultaten

“Het resultaat is dat we nu een duidelijke, gebalanceerde ‘roadmap informatie-uitwisseling’ hebben. Dat is een lijst met projecten en initiatieven binnen Alrijne, die ook nog eens geprioriteerd zijn. Ook hebben we keuzes gemaakt om bepaalde dingen (nog) niet te doen. Aan de hand van de roadmap is een inschatting gemaakt van de mensen en middelen die nodig zijn. Ook is investeringsruimte aangevraagd om het programma volgend jaar daadwerkelijk te kunnen starten. Bovendien merk ik dat gegevensuitwisseling binnen alle gremia bij Alrijne steeds vaker een terugkerend onderwerp wordt. Dat vind ik mooi om te zien.”

Vervolgstappen

“Een eerste vervolgstap is al gezet. We vergelijken van onze roadmap met die van het LUMC in Leiden. Ik ben blij dat we nu – eindelijk – bij elkaar aan tafel zitten. Want de wens en ambitie om samen te werken was er al langer. Zowel van onze kant als vanuit het LUMC. Wij hadden daar voorheen echter niet genoeg focus voor en die hebben we nu dankzij MedicalPHIT wel. Het is mooi dat we nu daadwerkelijk projecten met elkaar gaan doen. In de praktijk gaan we vast nog de nodige uitdagingen tegenkomen, maar daar worden we als Alrijne alleen maar nóg beter van.”

Concluderend

Wat opviel

  • Het ziekenhuis heeft een visie ontwikkeld op samenwerken met andere zorginstellingen.

  • Er is al een goede start gemaakt met multidisciplinair naar de vraagstukken kijken en multidisciplinair werken aan projecten.

  • Het ziekenhuis heeft een goed informatiebeleid. Ze werken vanuit 1 EPD en met 1 PACS/VNA.

Leerpunten

  • Realistische inschattingen van impact op projecten ontbraken.

  • Schat de impact van projecten in op alle 5 de interoperabiliteitslagen. Plannen en inzet moeten rekening houden met alle lagen.

  • Betrokkenheid van alle stakeholders goed organiseren. Interoperabiliteit is een uitdaging op 5 lagen, niet alleen op de ICT-laag.

De wens en ambitie om samen te werken heeft dankzij MedicalPHIT een focus gekregen.

Jorne Grolleman
Kwartiermaker Centrum voor Digitale Zorg bij Alrijne Zorggroep

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.