BK2020 

Samen toewerken naar een BIG BANG in screeningsland

In het kort

Loes Dunning-van Faassen en Wolfert Spijker zaten respectievelijk in het kernteam en de stuurgroep BK2020. Mammografen en IMS/Pacs systeem vervangen en nieuwe screenings-IT voor de workflow ontwikkelen behoorden tot hun uitdagende takenpakket.

Probleemstelling

Borstkankerscreening moet state-of-the-art blijven. Dat betekent tijdige vervanging van oudere mammografen en kijken of de workflow met complexe beelduitwisseling verbeterd kan worden.

Methodiek

Met hun technische kennis van PACS-systemen, architectuur en koppelingen, konden de consultants van PHIT onder meer een bijdrage leveren aan het Programma van Eisen in de aanbestedingen.

Resultaten

Door de technische vragen van de opdrachtgever continu in kaart te brengen en te beantwoorden heeft PHIT bijgedragen aan een succesvolle implementatie van BK2020.

Probleemstelling

“Ons probleem was helder, we moesten apparatuur vervangen en er moest een nieuwe screeningsworkflow komen. Omdat de technische kennis op onderdelen ontbrak, hebben we die met MedicalPHIT binnengehaald. Maar de betrokkenheid van MedicalPHIT is al ver voor de start van het project ontstaan. Ze hebben al eerder met ons meegedacht over de opzet van het project. We hebben met name geprofiteerd van de kennis en expertise van PHIT’ers bij de begeleiding van aanbestedingen. Ze weten alles over PACS-systemen. Maar ook hun know how rond architectuur, koppelingen en netwerken kwam uitstekend van pas. Gedurende BK2020 is de bijdrage steeds verder uitgebreid. De consultants zijn ingezet bij de technische beschrijving van het Programma van Eisen, maar ze hebben ook meegedacht bij de verdere implementatie. Enkele consultants hebben ook de rol van deelprojectleider op zich genomen.”

Methodiek

“Van een echte methodiek kun je in deze samenwerking niet anders spreken dan volwaardig deelnemen in het project.. Door de bijdrage in expertise hebben wij gedurende het project wel steeds een goede inschatting kunnen maken van hoe we verder konden bouwen. Met name bij het ontwikkelproces met de leveranciers stond PHIT als vraagbaak paraat met kennis. In het project werkten we wel via de Scrum-methode. Het was prettig dat die methode bij hen ook bekend was.”

“Met de technische kennis van Medical PHIT konden we steeds de juiste inschattingen maken voor de voortgang van het project.”
– Wolfert Spijker
Verandermanager Bevolkingsonderzoeken

Resultaten

“Het project is zeer succesvol afgerond. Er is nieuwe apparatuur, een nieuw PACS en een nieuwe workflow. In een soort big bang zijn we overgegaan en gedurende de operatie kwamen we niet veel grote hobbels tegen. Dat is een winst die voortvloeit uit een goede samenwerking. Het scenario zoals we dat hadden uitgedacht voor de implementatie, is in grote lijnen werkelijkheid geworden.”

Vervolgstappen

“Apparatuur gaat ongeveer 10 jaar meer. Mits het nog genoeg ‘state of the art’ is natuurlijk. Ik weet uit het verleden dat je voor zo’n groot project altijd 4-5 jaar van tevoren begint te overzien wat er bij een wijziging op je af zal komen. Dat zal nu niet anders zijn. Maar de technische ontwikkelingen gaan snel. Dus je weet nooit precies wanneer een vervolg op je pad komt. Je weet niet welke technische ontwikkelingen er komen op screeningsgebied, wat er gaat veranderen. Een mammograaf of hardware vervangen is niet zo spannend. Het zijn voornamelijk de nieuwe omgevingen en workflows die het complex maken. In 2020 kwam alles tegelijk. Het kan best zijn dat we over een paar jaar al naar de mammograaf kijken, maar nog even wachten met het proces eromheen.”

Concluderend

Wat opviel

  • Het was een ingrijpend en veelomvattend project, waar iedereen wijzer van is geworden.
  • Er moest worden ‘verbouwd’ terwijl de winkel open was: het bevolkingsonderzoek moest zonder grote problemen door blijven lopen.
  • Er werd op verschillende niveaus met veel partijen intensief samengewerkt. Daarvoor moesten we regelmatig uitdagingen aangaan en kwamen we geregeld buiten onze comfort zone.
  • De implementatie als een big bang was een hele uitdaging, en echt een big bang. Dat moment zullen we niet snel vergeten.
  • Er zijn veel intensieve gesprekken geweest met leveranciers, waar we met veel plezier op terugkijken.

Leerpunten

  • We hebben te vroeg aannames gedaan over gegevensuitwisseling met ziekenhuizen. Daar waren mooie plannen voor, maar op dat vlak hebben we vooralsnog eigenlijk een stap teruggedaan.
  • We dachten dat we een handmatig proces van vastleggen eenvoudig konden vervangen door een geautomatiseerd proces. Maar de benodigde koppelingen zijn in Screen-IT niet aanwezig. Dat hebben we ons te laat gerealiseerd.

“Ik kijk met een tevreden gevoel terug op een succesvol project. De big bang is er een om nooit te vergeten.”

Loes Dunning- van Faassen
Lid kernteam BK2020

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze case meer weten over gegevensuitwisseling in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.