Skip to main content

Cross Hospital Workflow

Achtergrond

Recent is door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) het concept cross hospital workflow
geïntroduceerd. Dit is een werkwijze die lijkt op teleradiologie – het interpreteren van medische beelden
door een radioloog die niet aanwezig is op de plek waar de beelden zijn gemaakt – met als verschil dat
radiologen blijven werken in hun eigen werkomgeving. Op termijn biedt de inzet van AI mogelijkheden ter
ondersteuning van een dergelijke instellingsoverstijgende werkwijze, maar vooralsnog ligt de focus op hoe
de werkwijze eruit kan zien voor het bestaande werkproces, o.a. voor interpretatie en verslaglegging.

Cross hospital workflow kan verbetering brengen op twee thema’s in de zorg die door de NVvR ook als
strategische thema’s benoemd zijn: betaalbaarheid van zorg en werkplezier. Doordat de zorgvraag en
zorgkosten stijgen, komen de capaciteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Dat geldt ook
voor de radiologische diagnostiek. De druk op de capaciteit door het stijgende aantal aanvragen voor
beeldvorming zorgt samen met de toenemende productie voor een hogere werkdruk, en daarmee minder
werkplezier.

Cross hospital workflow: van visie naar praktijk

Stageopdracht in het kader van de opleiding Klinische Informatica, TU Eindhoven door Rebecca Steketee

Eindpresentatie

Bekijk de presentatie

Meer weten?