Terugblik: Beeld en verslag in de keten

Video: Terugblik
Datum: 30 april 2021
Kosten video: Deelname: 250,- excl. BTW

Wat gebeurt er in de praktijk bij het uitwisselen van beelden en verslagen. Carla Meeuwis en Floor Klijn, Ben van der Stigchel en Erik Zwarter laten inspirerende cases zien.

Gestructureerde verslaglegging & hergebruik van gegevens in de oncologie – Met kleine stappen onderweg naar grote doelen
Carla Meeuwis, radioloog in het Rijnstate en Floor Klijn, klinisch informaticus bij het IKNL, wijzen erop dat zorgverleners binnen de borstkankerzorg de gegevens van een patiënt zo’n 40 keer moeten overtypen. Eenheid van taal en belemmeringen in de techniek staan gegevensuitwisseling in de weg. Ze strijden voor een oplossing.

To Twiin in de Doelarchitectuur Informatiestelsel Zorg
Ben van der Stigchel, bedrijfsarchitect bij VZVZ/Twiin, demonstreert dat Twiin meer is dan DVDexit en beeldbeschikbaarheid. Ook legt hij de verschillen en overeenkomsten uit tussen Twiin architectuur en DIZRA. Tenslotte schets hij een toekomstbeeld waarin Twiin meebouwt aan de doelarchitectuur voor de zorg.

Een regionale aanpak voor uitwisseling van medisch informatie
Volgens Erik Zwarter, informatie manager Transmurale Zorg in het Erasmus MC, is regionale governance een van de succesfactoren voor een goed draaiende samenwerkingsstructuur. Hij demonstreert de geboekte resultaten binnen de regio Rijnmond met XDS en Zorgplatform.

Koop deze terugblik

Klik hieronder om deze terugblik te kopen.