Interoperabiliteit & Lab ICT voor Klinisch Chemici en Medisch Microbiologen

27 februari 2024 & 7 maart 2024

Locatie: NBC
Datum: 27 februari 2024 & 7 maart 2024
Tijd: 9:00 -17:00
via NVKC

Algemeen

Deze cursus geeft inzicht in de basisbeginselen van automatisering van een diagnostisch laboratorium. Daarnaast geeft het een overzicht van aspecten die een rol spelen bij het realiseren van interoperabiliteit tussen verschillende systemen, zoals de koppeling tussen middleware of analysers en het LIS, of het LIS met een EPD. Daarnaast geeft deze cursus inzicht in projectmatige aspecten rondom interoperabiliteit en een overzicht van de belangrijkste zorg ICT standaarden. Het legt een basis voor goede ICT-inrichting, aanschaf voor systemen en correcte uitwisseling van informatie.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor (AIOS) klinische chemie, medische microbiologen en laboratoriumspecialisten KC/MM die meer willen weten of zelf aan de slag gaan met interoperabiliteit binnen het diagnostisch laboratorium.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om:

 •  De kern van het 5-lagen interoperabiliteitsmodel en de toepassing hiervan op het laboratorium (bijvoorbeeld bij vervangen software en apparatuur en integratie-/ architectuurvraagstukken) te beschrijven.
 • Op hoofdlijnen uit te leggen hoe IHE, het PaLM domein en relevante lab-profielen (zowel workflow- als contentprofielen) werken.
 • Te beschrijven welke partijen in Nederland betrokken zijn bij interoperabiliteit en welke rol zij innemen.
 • De relatie en samenhang met coderingsstandaarden zoals LOINC en SNOMED CT, de Nederlandse Labcodeset en interoperabiliteit over te brengen.
 • De eigen ICT lab-architectuur te analyseren en te vertalen naar bestaande standaarden.
 • Een weg te vinden in documentatie rondom uitwisseling van gegevens tussen laboratoria (IHE ITI domein cq. XDS en bijbehorende profielen).
 • Praktische aspecten van gegevensuitwisseling rondom privacy/security toe te lichten.
 • Een goede gesprekspartner te zijn voor de afdeling ICT en met een ICT-leverancier.

“Al snel kon ik technische overleggen beter volgen én zelf meer inbrengen”

Nick van WijnenProjectleider ICT bij Franciscus Gasthuis & Vlietland

Trainer: Robert Breas

“Bij de introductiecursussen is het leuk om aan het einde van de dag te zien dat alles op z’n plaats valt bij cursisten. De dynamiek is anders tijdens de advanced cursussen. Dan hoor je waar men in de praktijk tegenaan loopt. Vaak help ik cursisten dan verder met voorbeelden uit andere projecten.”

“Cursus geven is een feestje. Je ontmoet nieuwe mensen, hoort nieuwe vraagstukken, daar krijg ik altijd veel energie van.”

Trainer: Wim Hoeijenbos

“Een cursus is voor mij geslaagd als deelnemers ons gemiddeld met een 8 of hoger beoordelen. Daarnaast moeten de persoonlijke leerdoelen zijn behaald die we aan het begin van de cursus hebben bepaald.”

“Het is uitdagend om aan de slag te gaan met complexe IT-vraagstukken, maar ook om kennis over te dragen aan mensen.”

aanmelden

Het programma

 • Introductie training, trainers en deelnemers
 • Uitwisselingscontext diagnostisch laboratorium en belang van de cursus
 • Interoperabiliteit en IHE
 • IHE PaLM domein en relevante profielen
 • Oefening: workflow en transactiediagram
 • Codering van gegevens (Nederlandse Labcodeset, LOINC, SNOMED, ZIB’s, NHG tabellen)
 • Oefening: zoekopdracht SNOMED CT en LOINC
 • Berichtstandaarden Edifact, HL7 v2
 • Inrichting van LIS-systemen
 • Oefening: zoekopdracht profiel/actoren/transacties PaLM
 • Huiswerkopdracht (zie omschrijving)
 • Samenvatting en afsluiting

Huiswerkopdracht: Interoperabiliteit diagnostisch lab

Aan het einde van dag 1 krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht mee. Het doel is om met de kennis die reeds is opgedaan de infrastructuur en interoperabiliteit binnen het eigen diagnostisch laboratorium in kaart te brengen. Dit betreft uitzoekvragen zoals: wet welke aanvragers en instanties de uitwisseling van medische gegevens plaatsvindt? Hoe is dit (technisch) georganiseerd? Hierbij moet een deelnemer ook contact opnemen met architecten, ICT, medische techniek en andere betrokkenen.
Het resultaat is dat elke deelnemer een interactiediagram opstelt waarin de koppelingen tussen systemen en organisaties duidelijk wordt. Zij delen hun verworven kennis met elkaar op dag 2 tijdens interactieve sessies.

 • Presentatie en terugkoppeling huiswerkopdracht deelnemers
 • Introductie uitwisselingsprofielen IHE (XDS)
 • Lab on FHIR
 • Praktische aspecten en voorbeelden van gegevensuitwisseling
 • Landelijke Uitwisselingsprogramma’s in context diagnostisch loboratorium
 • Hergebruik van data
 • Samenvatting dag 1 en dag 2 en terugkoppeling leerdoelen per deelnemer