Eenheid van Taal – Introductie Coderingssystemen en Terminologiestelsels

Locatie: DOMUS Medica of op locatie
Datum:
Tijd: 9:00 -17:00
op aanvraag

Algemeen

Heb je ook zo’n last van spraakverwarring? Mensen begrijpen elkaar onderling heel goed bij het delen van medische informatie en kunnen daarbij makkelijk ook de context ervan afleiden. Helaas geldt dit niet voor computersystemen en daar zijn er heel veel van in de zorg. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat bij medische informatieoverdracht je geen informatie(waarde) verliest of dat de context niet verandert?
Tijdens deze cursus krijgt je een overzicht van de meest gebruikte coderingssystemen en terminologiestelsels in de zorg, zoals ICD-10, LOINC en SNOMED CT. Daarnaast wordt het bredere landschap van coderingssystemen en terminologiestelsels verder uiteengezet. Ook doe je ervaring op met de terminologie tool ART-DECOR en doe je oefeningen met andere terminologiebrowsers. Tot slot worden de zorginformatiebouwstenen (Zibs) in het perspectief van coderingssystemen en terminologiestelsels geplaatst en wordt de relatie met berichtstandaarden (HL7v2, CDA, FHIR) behandeld.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor personen die zich bezighouden met het ontwerp, ontwikkelen, implementeren, inrichten en/of beheren van (ondersteunende) zorginformatiesystemen die gebruik (gaan) maken van coderingssystemen en/of terminologiestelsels. Dit zijn onder andere projectmanagers, clinici, informatiemedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, adviseurs en stafmedewerkers, maar ook technici zoals softwareontwikkelaars.

Voorkennis
De cursist heeft basiskennis van het gebruik en structuur van medische verslaglegging en/of medische kwaliteitsregistraties.

Relevante programma’s
Medicatieoverdracht, Lab2lab, kwaliteitsregistraties, zorginformatie bouwstenen, MedMij.

Leerdoelen

Na deze cursus ben je in staat:

 • De verschillen en overeenkomsten tussen codestelsels en terminologiesystemen te benoemen.
 • De samenhang tussen zorginformatiebouwstenen (ZIBS) en codestelsels/terminologiesystemen te beschrijven.
 • Terminologie systemen en bericht/document standaarden te benoemen en kun je toelichten op welke plaats je dit het beste kunt toepassen in een dataset.
 • Informatievraagstukken te vertalen naar technische invulling voor opbouw van een dataset.

Verbanden met andere terminologie en codestelsels te leggen.

Trainer: Robert Breas

“Bij de introductiecursussen is het leuk om aan het einde van de dag te zien dat alles op z’n plaats valt bij cursisten. De dynamiek is anders tijdens de advanced cursussen. Dan hoor je waar men in de praktijk tegenaan loopt. Vaak help ik cursisten dan verder met voorbeelden uit andere projecten.”

“Cursus geven is een feestje. Je ontmoet nieuwe mensen, hoort nieuwe vraagstukken, daar krijg ik altijd veel energie van.”

Het programma

 • Introductie
 • Theoretisch kader, wat is terminologie, codestelsel
 • ICD-10 overzicht en oefening ART-DECOR
 • SNOMED CT overzicht en oefening ART-DECOR
 • LOINC overzicht en oefening ART-DECOR
 • Sterktes en zwaktes van code- en terminologiestelsels
 • Overige codestelsels DHD Thesaurus, Nanda, Omaha
 • Relatie met standaarden zoals HL7v2, CDA, FHIR, zorginformatiebouwstenen
 • Samenvatting