Privacy in de zorg: de basis

E-learning

In samenwerking met:

Locatie: Thuis of op kantoor
Datum: Inschrijven e-learning

 

Tijd:

 

Deelname: 195,- excl. BTW
Inschrijven

Algemeen

IPrivacy in de zorg is een belangrijk en complex thema. In deze cursus nemen we je stap voor stap mee door de AVG. Actueel nu met ingang van 1 juli 2023 (streven) de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht wordt welke (via Amvb’s) gaat verplichten dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch plaatsvindt. Goed om dan weer even scherp te krijgen wat de AVG ook allemaal weer bepaalt over het omgaan met persoonsgegevens.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • Ik kan benoemen welke plichten volgen uit de AVG, zoals de plicht om datalekken te melden.
 • Ik kan benoemen wat de belangrijkste plichten uit de AVG inhouden, zoals dataminimalisatie en de verplichting om enkel persoonsgegevens te verwerken met een rechtmatige grondslag.
 • Ik kan benoemen wanneer de AVG van toepassing is op mijn organisatie, zoals wanneer sprake is van persoonsgegevens.
 • Ik ben bekend met de inhoud met de belangrijkste begrippen uit de AVG, waaronder verwerker en verwerkingsverantwoordelijke.

Voor wie

Iedereen binnen de zorg die met de AVG (GDPR) te maken heeft en hiervoor verantwoordelijkheid heeft.

Cursus inhoud

 • Proloog & inleiding
 • Het verwerken van persoonsgegevens
 • Rollen en verantwoordelijkheid
 • Proportionaliteit en dataminimalisatie
 • Rechtmatige grondslag
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Rechten en betrokkenen
 • Passende beveiliging
 • BOUF-check: privacy in één oogopslag
 • Kennistoets

Deze e-learning is geschreven in samenwerking met Geranne Lautenbach (consultant bij MedicalPHIT).

Het vervolg op deze cursus is: De implementatie van de AVG in de praktijk