De implementatie van de AVG in de praktijk

E-learning

In samenwerking met:

Locatie: Thuis of op kantoor
Datum: Inschrijven e-learning
Tijd: 9:00 -17:00
Deelname: 195,- excl. BTW
Inschrijven

Algemeen

In deze e-learning worden de verschillende instrumenten toegelicht die de AVG verplicht stelt om de naleving van de AVG te borgen. En daarnaast worden ook de belangrijkste organisatorische maatregelen besproken die als passend worden gezien om de naleving te borgen.

Per instrument wordt uitgelegd hoe een zorgaanbieder deze op een zinvolle manier kan gebruiken. AVG-implementatie zou niet enkel een papieren exercitie moeten zijn die leidt tot een toename van de registratielast. Met een goede inrichting, zorgt de AVG-implementatie voor inzicht, overzicht en een betere kwaliteit van zorg.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je de volgende leerdoelen behaald:

 • Ik kan uitleggen welke verschillende instrumenten er zijn die de AVG verplicht stelt om de naleving van de AVG te borgen
 • Ik ben bekend met de belangrijkste organisatorische maatregelen om naleving te borgen
 • Ik kan per instrument benoemen hoe deze zinvol ingezet kan worden binnen een organisatie

Voor wie

Iedereen binnen de zorg die met de AVG (GDPR) te maken heeft en hiervoor verantwoordelijkheid heeft.

Cursus inhoud

 • Inleiding
 • De rol van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Het verwerkingsregister
 • DPIA’s
 • Doorgifte gegevens
 • Privacy by design en privacy by default
 • Informatiebeveiliging
 • Datalekregistratie

Deze e-learning is geschreven in samenwerking met Geranne Lautenbach (consultant bij MedicalPHIT).

Deze cursus bouwt voort op de module ‘Privacy in de zorg – de basis’. De belangrijkste AVG-verplichtingen zijn uitgelegd in de module ‘Privacy in de zorg – de basis’ en worden in deze module bekend verondersteld. Ook gaat deze module ervan uit dat de belangrijkste begrippen uit de AVG bekend zijn, zoals wanneer sprake is van het verwerken van persoonsgegevens.