Skip to main content
ArtikelenEvents

Terugblik congres PACS 2022 – Beelden in de keten

Beelden in de keten

Op 29 juni organiseerden we voor de twintigste keer het congres PACS. We kregen opnieuw veel positieve feedback van onze bezoekers. We hebben nog nooit zoveel radiologen op het podium gehad als dit jaar. Dat geeft aan hoe belangrijk radiologen het vinden dat IT hun werkzame leven ondersteunt en steeds belangrijker wordt.

Het congres bestond uit vier blokken. In het eerste blok bracht Jet Quarles van Ufford vooral nut en noodzaak van beeldbeschikbaarheid naar voren. Niet alleen voor de radioloog, maar ook voor de behandelend arts. Vooral bij spoed. Kilian Treurniet bracht de term ‘time is brain’ in. Elke minuut dat de juiste behandeling vertraging oploopt, kan een deel van de hersenen van een patiënt afsterven. Met als gevolg een langere revalidatie of een grotere handicap. Een extra stok achter de deur voor beelduitwisseling en -beschikbaarheid. Ans van den Bosch onderstreepte dat ook het ministerie de noodzaak van beeldbeschikbaarheid ziet. Het is namelijk een van de vier onderwerpen binnen de Wegiz.

In het daaropvolgende blok over AI vertelde Merel Huisman hoe AI het werk van een radioloog verandert. Ze pleitte voor meer focus op de inzet van AI in het proces voor- en nadat beelden worden gemaakt. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je, op basis van historische data, de juiste aanvraag doet en een patiënt geen onnodige of overbodige onderzoeken krijgt. En na de diagnose bij bijvoorbeeld de facturatie, het interpreteren van gegevens of het logistieke proces richting een MDO. De presentatie van technisch geneeskundige Willem Grootjans sloot mooi aan op het verhaal van Merel. Hij liet onder andere het voorbeeld zien van een AI-tooltje waarmee laboranten betere thoraxfoto’s maken. AI is dus niet alleen in de diagnostiek, maar ook elders in de keten toe te passen.

Cross hospital workflow is geïntroduceerd als een nieuw concept, dat zeker nog verdieping nodig heeft. Waar het om draait is het verdelen van werkzaamheden als je van een casus onvoldoende kennis hebt of er niet bent. Tijdens weekend- of avonddiensten bijvoorbeeld. Of als radioloog van dienst onvoldoende kennis heeft van hersenen en er een acuut traumageval binnenkomt. Het idee daarbij is dat beelden beschikbaar zijn op de plek waar wel iemand aanwezig is die over voldoende kennis beschikt. Mathias Prokop legde zijn visie uit en pleitte voor afspraken op regionaal en landelijke schaal. In de presentatie van Geranne Lautenbach kwamen de juridische stappen naar voren die nodig zijn om toegang te krijgen tot die informatie als de workflow regionaal verdeeld wordt. Jan Jaap Visser bracht de case in van het Erasmus MC. In de regio Rijnmond denkt met aan een regionaal VNA voor de implementatie van beeldbeschikbaarheid. Daarin slaan ze alle beelden op van ziekenhuizen in de regio, zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn.

In het laatste blok maakten we een uitstapje naar de pathologie en cardiologie. Uit de presentatie van Tobias Bruning kwam naar voren dat cardiologie veel baat kan hebben bij AI. Ook al staat het gebruik van algoritmes in de cardiologie nog in de kinderschoenen. Hij gaf voorbeelden waarmee niet alleen tijd te besparen is, maar ook het aantal invasieve handelingen wordt verkleind. Fijn voor de patiënt en kostenbesparend.

Ten slotte introduceerde Paul Seegers Ralga, het ‘broertje’ van Palga. Het was een uitgestoken hand aan radiologen om gebruik te maken van de kennis en ervaring die pathologen de afgelopen jaren hebben opgedaan. Het zal in het begin lastig zijn, maar het heeft de pathologie extreem veel gebracht.

Alles bij elkaar hebben we van ons jubileumcongres weer een mooi en interessant feestje gemaakt. Dank aan alle sprekers, deelnemers en sponsors.

Auteur: Hans Mekenkamp, partner

Als ‘inspirator’ enthousiasmeert hij mensen en hij laat hen graag grenzeloos denken.

Leave a Reply