Skip to main content
EventsIT projecten

Takeaways Congres Gegevensuitwisseling in de Zorg

Van gegevensuitwisseling naar informatiegebruik

 

Van regionale naar landelijke uitwisseling
Als we ons aan de wet houden, dan kunnen we in Nederland op dit moment, behalve via het LSP, nog niet landelijk uitwisselen. Dat bleek uit de presentatie van Geranne Lautenbach en het verhaal van CMIO Lieke Poot. Juridisch gezien is het beter om nog in de regio blijven. Voor een landelijke uitrol zijn op z’n minst een aantal landelijke gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Denk bijvoorbeeld aan Mitz. Lieke vertelde over haar zoektocht op het gebied van terminologie en introduceerde de ‘zorg ICT woorden bingo’. Er komt zoveel af op regionale ziekenhuizen, dat landelijke uitwisseling nog wel even kan wachten. Aan het einde van de dag hadden alle bezoekers de Bingo klaar.

De BgZ: de kunst van het schrappen
De BgZ is te klein voor wat een arts nodig heeft. Maar de BGZ is te groot om alles gestructureerd vast te leggen. Dit was een van de conclusies wat betreft dit thema. Er is, met name bij artsen, een gedragsverandering nodig om gegevens gestructureerd vast te leggen. Met daarnaast een IT-aanpassing om dit op een goede manier te doen. Lastig daarbij is dat op technisch vlak verschillende keuzes zijn gemaakt. Binnen MedMij  is gekozen om de BgZ via FHIR en DVZA’s uit te wisselen. Bij uitwisseling tussen zorgverleners onderling zijn die keuzes niet gemaakt. Niet binnen VIPP5 en niet binnen Twiin. Dat het gebrek aan regie de zorg opbreekt, blijkt als je de BgZ vergelijkt met stroom uit het stopcontact. Iedereen gebruikt een stekker, maar de een het Engelse en de ander het Europese model. En als de stekkers niet bij elkaar passen, zit je nog steeds zonder stroom of alleen met stroom in je eigen land.

Uitwisseling oncologische zorg op landelijke schaal
Bas van Vliet vertelde dat veel organisaties nog niet voldoen aan de NEN 7510. Dat betekent dat de beveiliging nog niet goed genoeg is om aan te sluiten op Twiin en landelijk te gaan uitwisselen. Er blijkt nog geen consensus te zijn over het gestructureerd vastleggen van informatie en de uitwisseling daarvan. De vraag van de patiënt om bij zijn of haar gegevens te kunnen blijft actueel. Het programma Onconext is echt nodig om gestructureerde vastlegging en uitwisseling in de oncologische keten voor elkaar te krijgen: richting de patiënt, tussen zorgverleners onderling en hergebruik voor research en kwaliteit. Een ander mooi initiatief is de patiëntvriendelijke terminologie waar Nictiz en kanker.nl aan werken. Zo begrijpt iedere burger wat de arts heeft opgeschreven. Voor die vertaling is wel SNOMED  nodig. Een ander mooi initiatief is het verhaal van Guido van den Broek. Hij heeft binnen het Radboud ervoor gezorgd dat in het gehele zorgpad gegevens gestructureerd vast te leggen zijn, maar kan helaas nog niet uitwisselen met collega’s in Nederland. In Onconext pakken we dat deel van de uitwisseling en implementatie bij alle zorgaanbieders in de keten ook op. Op dezelfde drie assen: patiënt, zorgverlener en kwaliteitsregistratie.

Internationale Gegevensuitwisseling
Internationaal speelt dezelfde thematiek als in Nederland. Dat zagen we in de presentatie van Esther Peelen over X-ehealth. Je zou jezelf kunnen afvragen of we in Nederland wel goed genoeg aangehaakt zijn op de internationale ontwikkelingen. Moeten we niet vaker 1 op 1 overnemen wat in het buitenland is bedacht, zonder de vertaalslag naar het Nederlands? Doen we dat niet, dan wordt in de toekomst het internationaal uitwisselen van gegevens ontzettend moeilijk. Over die toekomst sprak ook keynote speaker Vincent de Schepper. Hij keek naar de ontwikkeling die de zorg heeft doorgemaakt. Van kwakzalvers via onze lieve vrouwen gasthuizen tot enorme megalomane ziekenhuizen nu. Daarnaast ziet hij de trend naar verpleging thuis, ondersteund door elektronische hulpmiddelen. Hij schudde de aanwezigen op het congres wakker door zich af te vragen waarom we blijven denken in ieniemieniestapjes voor de komende paar jaar. Volgens hem moeten we denken aan heel grote stappen, waarbij een arts helemaal niet meer in het ziekenhuis zit en de patiënt daar bijna nooit meer komt. Het ziekenhuis verandert in een kleinschalige poliklinische hub. Hij ziet veel te weinig discussie over de toekomst van de zorg over 20-30 jaar en de grote stappen daarheen. Interessant.

Geïnteresseerd in één of meer van deze lezingen, ze zijn te bekijken op de website www.phit.nl

Auteur: Hans Mekenkamp, partner

Als ‘inspirator’ enthousiasmeert hij mensen en hij laat hen graag grenzeloos denken.

Leave a Reply