Skip to main content
ArtikelenInteroperabiliteit

‘No time to waste – Interoperabiliteit in de oncologie binnen handbereik

“OncoNext staat net niet op de lijst met vier prioritaire zorgprocessen van de Wegiz.” Jammer, vindt Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT. “Maar wat vorig jaar startte als een kansrijk initiatief heeft het al wel gebracht tot de top van de meerjarenagenda Wegiz. Het is nu tijd om te kijken hóe we doorpakken, inclusief de wettelijke borging.” OncoNext staat in ieder geval op het vizier van KWF met een werkconferentie  ‘Kickstart gegevensuitwisseling in de oncologische zorg’ op 15 maart.

Draagvlak voor OncoNext is groot
Spreker, moderator tijdens deze conferentie is ervaringsdeskundige Sylvia Veereschild, zelfstandig specialist gegevensuitwisseling. “Ik vind het prima dat vier gegevensuitwisselingen voorrang krijgen. Maar we moeten niet te lang wachten om OncoNext in het wettelijk kader op te nemen. We willen mee in die stream en het haakje van urgentie blijven houden. We zijn heel blij dat KWF deze conferentie organiseert en alle relevante partijen bij elkaar brengt. Ook het drietal NABON (Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland), IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en Nictiz wil ik graag noemen als belangrijke partners in dit project. Tijdens de conferentie zullen we zien dat het draagvlak voor OncoNext groot is. Van overheden en koepels tot IT-leveranciers, iedereen is doordrongen van de noodzaak tot verbetering en versnelling van gegevensuitwisseling in de oncologische keten.”

Snel aan de slag
“We starten met de implementatie van informatiestandaarden in de borst-, hoofd-hals- en darmkankerzorg. Dat betekent dat we aan de slag gaan op basis van reeds bestaande infrastructuren. Er is al overeenstemming over eenheid van taal bij chirurgen, radiologen en pathologen. Daarmee slaan we een aantal stappen over die bij andere tumorsoorten binnen de oncologie nog genomen moeten worden. We kunnen dus al aan de slag met landelijke implementatie.”

We denken in drietallen
Sylvia is het hier roerend mee eens. “Door de focus op het drietal tumorsoorten borst-, hoofd-hals- en darmkanker hebben we een goed startpunt om ervaring op te doen voor andere tumorsoorten. Want het is belangrijk dat we van start gaan en focus aanbrengen. Ook belangrijk is dat we werken vanuit drie assen: zorgverlener, patiënt en kwaliteitregistraties. Een derde drietal bestaat uit de belangrijkste partijen waarmee we dit project opstarten, de zorgverleners en patiënten. Maar ook de leveranciers, die voor de implementatie moeten zorgen.”

Binnen drie jaar afronding
Hans wil graag nog een ander drietal inbrengen: het aantal jaar waarin de eerste fase van het project afgerond moet zijn. “Ik ben groot voorstander van een strakke planning en druk op de ketel. Binnen drie jaar moeten we toch kunnen voorkomen dat gegevens tot 40x worden overgetypt in de borstkankerzorg. Het voorkomen van fouten door overtypen is trouwens een deel van het laatste drietal dat ik wil noemen, de ‘why’ van OncoNext. Naast het voorkomen van overtypen is dat hergebruik van data en toegang van de patiënt tot zijn of haar dossier.”

Toewerken naar gezamenlijke oplossingen
Sylvia gelooft sterk dat met de juiste partijen interoperabiliteit in de oncologie binnen handbereik ligt. “Tijdens deze werkconferentie adresseren we de knelpunten en werken we gezamenlijk toe naar oplossingen. Want het komt nog wekelijks voor dat gegevens kwijtraken of patiënten dubbel behandeld worden. Of dat vrouwen twee biopten krijgen omdat de linker- en rechterborst worden omgedraaid. Die dingen moeten toch zo snel mogelijk de wereld uit.”

Auteurs: Sylvia Veereschild, zelfstandig specialist gegevensuitwisseling &
Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT

Draagvlak voor OncoNext is groot, bekijk de video

Leave a Reply