Team MedicalPHIT

Wie zijn wij

Betere patiëntenzorg door het inzetten van technologie. Dat is de focus van de mensen van MedicalPHIT. Zij zijn inhoudelijk met hun vak bezig en willen in korte tijd echt iets betekenen voor de klant. De experts van MedicalPHIT bijten zich graag vast in interessante, vernieuwende projecten op het gebied van bijvoorbeeld klinische werkprocessen transmurale informatie-uitwisseling, bevolkingsonderzoek en Business Intelligence.

Weten hoe het werkt in de zorg is belangrijk voor het welslagen van innovatieve projecten. Net als kennis over gebruikersacceptatie, techniek, privacy en financiering. Bij het van de grond tillen van projecten die nooit eerder zijn gedaan, zijn creativiteit en doorzettingsvermogen onontbeerlijk. Het gaat immers niet om het schrijven van mooie plannen, maar het moet werken in de praktijk.

MedicalPHIT heeft de afgelopen tien jaar een schat aan kennis opgebouwd en heeft de ambitie om voor de troepen uit te blijven lopen. Tijdens onze congressen en trainingen houden we u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van ICT in de zorg.

Back to top