Robert Breas MSc

Expertise:
  • ICT Standaardisatie in de zorg
  • Interoperabiliteit in de zorg
  • Eenheid van taal
  • Workflows
  • Projectmanagement
  • Proces- en informatieanalyse
Back to top