RIVM project “Vernieuwd Praeventis”

Het RIVM is eind 2014 gestart met het programma Vernieuwd Praeventis. Het programma heeft tot doel om de ICT-infrastructuur ter ondersteunig van het 12de weeks bloedonderzoek (PSIE), de hielprik (NHS) en het Rijksvaccinatieprogramma te moderniseren en optimaliseren. Het RIVM-CvB, regievoerder NHS en PSIE, heeft MedicalPHIT gevraagd hen te vertegenwoordigen in dit programma op tactisch niveau. Enerzijds om kennis in te brengen, anderzijds om mee te denken over de te kiezen architectuur. 

 

 

Back to top