Regionale systemen

eRadiologie

Opdrachtgever: Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam (www.ezda.nl) en Nictiz (logo’s erbij zetten met link naar website)

Periode: december 2008- mei 2011

Opdracht:

Het opzetten van een proeftuin voor het koppelen van ziekenhuizen, zodat ze onderling veilig radiologische beelden en verslagen kunnen uitwisselen. Voorwaarde was hergebruik van de documenten door andere regionale initiatieven.

Bijdrage MedicalPHIT:

  • Projectleiding pilot Radiologie in samenwerking met een aantal Amsterdamse ziekenhuizen en Nictiz
  • Het in kaart brengen van alle aspecten om een dienst te realiseren voor beeldenuitwisseling in de regio Groot Amsterdam. MedicalPHIT begeleidde de werkgroepen die zich richtten op: privacy, architectuur, proces & organisatie en de business case
  • Begeleiden van de testen en demonstratie van het systeem

Resultaat:

  • Het veilig uitwisselen van gegevens op basis van IHE XDSi is technisch haalbaar
  • De resultaten van de proeftuin worden gebruikt om het systeem te gebruiken voor alle Amsterdamse ziekenhuizen

 

Back to top