Projecten

Projectleiding landelijke uitrol NIPT

MedicalPHIT heeft de projectleiding voor de informatievoorziening ter ondersteuning van het gehele NIPT proces vanuit Peridos. Hiervoor is de NIPT lab workflow inclusief het digitaliseren van de labaanvraag en de verwerking van de gegevens afgestemd en volledig ondersteund. Tevens zijn in samenwerking met de ketenpartners de IT systemen aangepast en informatie-uitwisseling op basis van standaarden (HL7) in korte tijd werkend opgeleverd.

Landelijke systemen

Voor de screening op Down en de structureel echoscopische echo (SEO) streeft het CVB naar één systeem voor landelijke evaluatie en regionale kwaliteitsborging: Peridos. Alle systemen van verloskundigen en gynaecologen moeten eenvoudig gegevens kunnen aanleveren via een digitale koppeling.

Regionale systemen

EZDA staat voor Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam. Er zijn ruim 20 Amsterdamse zorginstellingen en beroepsgroepen aangesloten uit de sectoren care, cure en preventie. Daarnaast zijn ook onderdeel van de stichting: Gemeente Amsterdam, de GGD, AGIS Zorgverzekeringen en de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam participant. Voor SDSK in de regio Kennemerland maakte PHIT de architectuur om zorgverleners én de patiënttoegang te geven tot zorginformatie.
Back to top