PHIT Selectiemethode

MedicalPHIT kan u bij het gehele selectieproces van IT-systemen en modaliteiten begeleiden.

1. Aanpak

 • We starten met de scopebepaling: wat heeft u wel en wat heeft u niet nodig?

 • Wat is de aanbestedingsstrategie? Werken we bijvoorbeeld met een longlist en een shortlist? Is een Europese aanbesteding verplicht?

 • Wat is de gewenste live-datum?

2. Projectorganisatie

We stellen een projectorganisatie met werkgroepen samen die slagvaardig te werk kan gaan. De doelen van de projectorganisatie zijn:

 • Het afronden van het project binnen tijd en budget

 • Het soepel laten verlopen van de acceptatie van het systeem door de gebruikers

3. Smart Programma’s van Eisen

MedicalPHIT heeft Smart Programma’s van Eisen (PvE’s) ontwikkeld voor alle apparatuur op de afdelingen radiologie, cardiologie, nucleaire geneeskunde en pathologie. Deze bevatten de eisen en wensen en de gunningscriteria. Hiermee legt u de leveranciers een compleet PvE voor. Tegelijkertijd maakt u een transparante vergelijking tussen de aanbiedingen mogelijk. Kortom, op basis van het Smart Programma van Eisen kunt u de juiste apparatuur aanschaffen met een maximale value for money.

Voorbeelden van Smart Programma’s van Eisen:

Apparatuur:

 • Radiologie: alle modaliteiten waaronder CT, MRI, Angiokamer, doorlichtstatief, C-bogen, echoapparatuur, bucky, traumastatief etcetera

 • Nucleare geneeskunde: PET, SPECT, PET-CT, SPECT-CT gammacamera’s, botdensitometrie

 • Cardiologie: Cath-kamers, ECG-management en cardio-echo

 • Pathologie: coupescanners

 • Beeldvormende systemen voor OK (laproscopie), interne geneeskunde (endoscopie), gynaecologie (echo), oogheelkunde, kaakchirurgie etcetera

 

Informatiesystemen:

 • Ziekenhuis ICT: EPD, digitaal dossier, ordermanagement, agenda, EVS, PACS radiologie, cardioPACS, PACS II (ziekenhuisbrede digitalisering), storage, OK

 • Radiologie/Nucleaire geneeskunde: RIS, PACS, Spraakherkenning, advanced imaging (3D). Het betreft hier de aanschaf van nieuwe en de vervanging van huidige systemen.

 • Cardiologie: cardioPACS, waaronder digitalisering cathkamer, echo, ECG, fiets en holter en de aanlevering gegevens aan registratiesystemen.

 • Pathologie: LIMS en workflow software

 • Business Intelligence of advanced analytics

 • Regionale- en landelijke gegevensuitwisseling: (beeld)uitwisseling op basis van IHE XDS. Landelijke (webgebaseerde) dossiervorming en uitwisseling, o.a. met Aorta infrastructuur.

4. Offertevergelijking

De opdrachtgever en de adviseurs van MedicalPHIT leggen onafhankelijk van elkaar de offertes naast elkaar. De offertes krijgen punten voor alle gunningscriteria waaraan vooraf een wegingsfactor is toegekend. Tijdens zogenoemde duo-sessies bespreken we de discrepanties tussen beide beoordelingen en komen we tot een gezamenlijk oordeel. Deze intensieve duo-sessies worden zeer gewaardeerd door de opdrachtgevers. Zij werken actief toe naar een afgewogen keuze die zij vervolgens ook naar de achterban goed kunnen motiveren. Dit is essentieel om de acceptatie door de gebruikers goed te laten verlopen en waarborgt bovendien de transparantie. 

5. Demonstratie

De leveranciers met de beste offertes demonstreren hun aanbieding. MedicalPHIT beschrijft vooraf een aantal use cases. De leverancier kan het werkproces met zijn systeem laten zien. De demonstraties worden beoordeeld aan de hand van vooraf beschreven objectieve criteria. De gebruiksvriendelijkheid kan getest worden door medewerkers zelfstandig met het systeem te laten werken na uitleg.

6. Contractbesprekingen

MedcialPHIT kan u assisteren bij de prijsonderhandelingen, de onderhandelingen over de leveringsvoorwaarden of het servicecontract. Vaak is MedicalPHIT de rechterhand van de inkoper.

7. Contractbeheer

Voor het onderhoud van uw aanschaf sluit u vaak langlopende servicecontracten. In de praktijk is er vaak te weinig aandacht voor, terwijl de service vaak een prijzig onderdeel is. MedicalPHIT helpt u graag bij het (opnieuw) sluiten van een gunstig onderhoudscontract.

8. Benchmarking

Op basis van onze uitgebreide database kunnen we de servicecontracten en meerjarencontracten benchmarken op marktconformiteit.

 

Back to top