Persbericht: congres ‘Digitale pathologie’ geeft onmisbare inzichten over de koers van de pathologie

digiitale pathologie

Utrecht - 17 mei 2018

Het ene na het andere laboratorium voor pathologie omarmt de digitalisering van weefselcoupes. Die stap is groot, maar wanneer de stap is gezet levert dit heel veel voordelen op voor de afdeling, de patholoog en uiteindelijk ook voor de patiënt. Op dit congres presenteren sprekers uit diverse invalshoeken deze transitie naar digitaal werken. Door deze kennis kunnen onder andere valkuilen vermeden worden in deze immense transitie binnen de pathologie en kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die dit biedt.

In navolging op eerdere succesvolle congressen van MedicalPHIT over digitale pathologie vindt woensdag 13 juni a.s. de volgende editie plaats. Tijdens dit congres belichten sprekers diverse thema’s rondom de implementatie van een (volledig) digitale workflow en een blik in de toekomst van digitale pathologie. Dagvoorzitter is Dr. Jeroen van der Laak, associate professor computational pathology in het Radboudumc en gespecialiseerd in digitale pathologie.

André Huisman, senior consultant bij MedicalPHIT en specialist op het gebied van digitale pathologie overziet vanuit zijn rol als onafhankelijke consultant welke inzichten en handvatten het veld op dit moment nodig heeft. “Veel labs zetten de digitalisering nu door en steeds meer laboratoria hebben de ambitie om digitalisering binnen relatief korte tijd ook te gaan gebruiken voor primaire diagnostiek. Dat is een nieuwe golf van de uitrol van digitale pathologie. De net opgeleverde Pathology Image Exchange (PIE) zal ook een enorme stimulans geven aan deze digitalisering. Maar voordat je digitaal gaat, moet je inzicht hebben in hoe je zo’n digitaliseringsproject goed aanpakt en uitvoert zodat het een succesvol traject wordt en de doelstellingen gerealiseerd worden”.

Eén van de sprekers is Katrien Grünberg, hoogleraar pathologie en past-president van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP).  Zij neemt de deelnemers mee naar een impressie van de pathologie over 10 jaar en betrekt dat op het heden in haar presentatie ‘Brave New world’. “We staan aan het begin van een grote golf voor wat betreft digitalisering. Al zeker niet meer aan de vooravond, maar aan de vroege ochtend.”

Het congresprogramma wordt afgewisseld door ervaringen en inzichten van pathologen, leveranciers en zorg-ICT professionals. Zo zal Robert Breas van MedicalPHIT in zijn presentatie dieper ingaan op het belang van de standaardisatie van processen, want dat is een belangrijk onderdeel in interoperabiliteit. Van bestuurs- tot infrastructuur laag, alle onderdelen van dit proces komen ter sprake.

Ervaringen van Pathologie DNA worden gepresenteerd om te laten zien hoe een intensieve samenwerking tussen laboratoria tot stand komt en hoe digitale pathologie deze samenwerking mogelijk maakt. Voor het zover is, moeten nog veel stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van proces- en IT-harmonisatie voor het ondersteunen van de gezamenlijke werkprocessen.

Deelnemers krijgen ruim de kans om te netwerken en te leren van de ervaringen van andere collegae. “Wij organiseren dit congres niet alleen om mensen te informeren, maar vooral om te leren van elkaar en live met elkaar van gedachte te wisselen”, aldus Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT over het doel van het congres. “Je gedachtengoed moet je zoveel mogelijk uitdragen zodat je het kan toepassen. Dat uitdragen doen we op onze congressen en we passen het toe op onze consultancy.”

 

____________________ EINDE BERICHT _________________________________

 

Congresprogramma bekijken en aanmelden kan via de website van MedicalPHIT

Voor meer informatie voor leveranciers, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om een stand te plaatsen, kunt u contact opnemen met Wilma van den Heuvel wvdheuvel@phit.nl.

MedicalPHIT is een onafhankelijk Zorg-IT adviesbureau en staat voor betere zorg door innovatieve toepassing van IT, zoals digitale pathologie. Onze opdrachtgevers zijn onder andere ziekenhuizen, laboratoria, regionale samenwerkingsorganisaties, koepelorganisaties en screeningsorganisaties. U kunt ons inschakelen voor IT-vraagstukken van uw laboratorium, voor het opstellen van visie tot de aanschaf en implementatie van bijbehorende informatiesystemen. Hierbij horen ook alle randvoorwaardelijke aspecten zoals projectmanagement, besluitvorming, procesanalyse en inbedding in de organisatie.

Bekijk ook het  PHIT magazine 

Back to top