Landelijke systemen

Voor de screening op Down en de structureel echoscopische echo (SEO) streeft het CVB naar één systeem voor landelijke evaluatie en regionale kwaliteitsborging: Peridos. Alle systemen van verloskundigen en gynaecologen moeten eenvoudig gegevens kunnen aanleveren via een digitale koppeling.

Peridos

Opdrachtgever: Het Centrum Voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM.

Periode: september 2008- heden 

Opdracht:

Het CVB voert de landelijke regie voor een aantal screeningsprogramma’s.

Voor de screening op Down en de structureel echoscopische echo (SEO) streeft het CVB naar één systeem voor landelijke evaluatie en regionale kwaliteitsborging: Peridos. Alle systemen van verloskundigen en gynaecologen moeten eenvoudig gegevens kunnen aanleveren via een digitale koppeling. 

Bijdrage MedicalPHIT:

  • Projectleiding voorbereiding en implementatie
  • schrijven van het Programma van Eisen
  • begeleiding aanbesteding en selectie
  • uitrol elektronische berichten van verloskundige systemen naar Peridos
  • inrichting datawarehouse

Resultaat: Peridos wordt op dit moment landelijk gebruikt. 

 

Back to top