Drs. Nico Ooms

Expertise:
  • Aanbestedingstrajecten zorg ICT
  • Bevolkingsonderzoek
  • Businesscases
  • Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
  • Klinische ziekenhuisbrede informatiesystemen en workflows
  • PACS, PACS ll, transmurale beelduitwisseling
  • Prestatie indicatoren en Business intelligence
  • Projectmanagement complexe innovatieve projecten
Back to top