Cursus PACS II & VNA

Deze cursus geeft een blauwdruk van een PACS II project in een ziekenhuis. We geven een overzicht van de beeldvorming en workflows op de verschillende afdelingen en de mogelijkheden van archivering met een Vendor Neutral Archive (VNA). De cursus geeft inzicht in de projectaanpak, de technische standaarden (IHE) en de PACS II en VNA systemen die op de markt zijn.

Leerdoelen
De deelnemer is in staat:

 • Een project blauwdruk voor een PACS II / VNA project in een ziekenhuis te beschrijven;
 • De relatie en samenhang tussen verschillen beeldvormende workflows te analyseren en uit te leggen;
 • Waar relevant, internationale standaarden toe te passen binnen een PACS II / VNA setting;
 • Vraagstukken rondom PACS II / VNA archivering en de relatie met EPDte analyseren en te beschrijven;
 • De relatie tussen beelden, meetgegevens en afdelingssystemen te verklaren.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor degenen die een PACSII systeem gaan selecteren en/of implementeren.
En/of personen die bezig zijn met (koppeling op een) EPD:

 • Workflows van afdelingen gericht op beelden, verslagen en signaal data;
 • Infrastructurele architectuur voor archivering van diagnostische beelden (DICOM en non-DICOM), verslagen en signaaldata ter ondersteuning van een zorginstellingsbreed EPD.

Trefwoorden
PACSII, PACS 2, EPD, Architectuur, closed order loop, scheduled workflow, non-DICOM, DICOM, XDS, XDS-i 

1. PACSII inleiding

 • Introductie en doelstelling 
 • Noodzaak ziekenhuisbrede opslag van beelden en meetgegevens 

2. Overzicht beelden, meetgegevens en afdelingssystemen

3. “Closed order loop” beeldvormende afdelingen

 • Scheduled workflow (IHE SWF)

4. Functionaliteiten & Architectuur PACS II

 • Workflow ondersteuning • Viewers

5. Regionale uitwisseling

 • XDS en XDS-i (IHE)

6. Beleid- en dossiervormingsaspecten archivering

7. Centraal archiveren

 • VNA
 • ECM

8. Praktische implementatie ervaringen uit de PACS II praktijk

9. Samenvatting en afsluiting

Trainers
De cursus wordt gegeven door Piet Hein Zwaal en Robert Breas van MedicalPHIT. De heer Ernest van Beckhoven, manager Beelden van het VUMC  verzorgd ook een deel van de cursus.

Back to top