Cursus DICOM Introductie

Tijdens een digitaliseringproject worden allerlei systemen aan elkaar gekoppeld. DICOM en HL7 zijn de meest gebruikte standaarden voor de communicatie tussen PACS en RIS en alle beeldvormende systemen. Het is belangrijk dat de beheerders van de nieuwe systemen goed op de hoogte zijn van deze standaarden, zodat zij deze zelf kunnen koppelen en eventuele problemen zelf kunnen oplossen.

In deze DICOM Training komen alle aspecten van DICOM aan bod.

Leerdoelen
Na de cursus is de deelnemer in staat:

1. de basisprincipes en architectuur van DICOM te beschrijven.

2. het DICOM informatiemodel uit te leggen

3. te beschrijven op welke wijze DICOM-communicatie (DICOM associations) plaatsvindt

4. de meest gebruikte DICOM Information Objects  te noemen en uit te leggen

5. de meest gebruikte DICOM coderingen te noemen en uit te leggen

6. de meest gebruikte DICOM services te noemen en uit te leggen

7. een conformance statement te interpreteren en informatie in een conformance statement op te zoeken

8. de relatie tussen DICOM en de kwaliteit en integriteit van beelden te benoemen

9. uit te leggen hoe uitwisseling van DICOM data via portable media plaatsvindt

10. informatie over DICOM in de standaard te vinden."

Keywords
DICOM, DICOM informatiemodel, IOD, IUD, Associations, SCU/SCP, DICOM services, Conformance statements, integriteit beelden, portable data imaging

Voor wie :
De DICOM Introductie cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over DICOM (Digital Imaging & Communication in Medicine). Het is interessant voor medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheer en de implementatie van PACS, RIS en digitale modaliteiten. Dit zijn bijvoorbeeld de systeem- en applicatiebeheerders van de afdelingen Automatisering, Radiologie en Medische Techniek.

Programma:

Wat is DICOM; architectuur en basis uitgangspunten

DICOM Information Model

  • IOD Value Representation
  • Data Types

DICOM Services

  • SOP Classes
  • SCU/SCP

Afhandeling communicatie

Speciale onderwerpen

  • Kwaliteit en Integriteid van beelden
  • Structured Reporting (DICOM SR)
  • Portable Data Imaging

Conformance Statements

Back to top