Congres XDS - gegevensuitwisseling door Generatie X. Samen leren én doen

Congres XDS samen leren en doen

Op vier juli jl. organiseerde MedicalPHIT als interoperabiliteitsexpert voor de derde keer een congres over XDS. Dit jaar met als thema: gegevensuitwisseling door generatie X op basis van internationale standaarden. Het event in Inn Style te Maarssen werd door meer dan 120 mensen bezocht. Van zorgverlener, leverancier, IT-architect, beleidsmaker, zorgverzekeraar tot een afvaardiging van diverse zorgkoepels. Alle disciplines die te maken hebben met genoemd thema.

Het is de intentie van MedicalPHIT om interoperabiliteit in de zorg in Nederland op een hoger plan te brengen, zegt Hans Mekenkamp, partner van het bedrijf. En dat kan door gebruik te maken van IHE-profielen met als bekendste Cross Enterprise Document Sharing (XDS). Deze methode - drager van infrastructuren en regionale uitwisseling in Nederland en internationaal - is echter een containerbegrip. Mekenkamp verduidelijkt: ¨De kern is gegevensuitwisseling. Met het congres willen we een community creëren van mensen met ´hogere´ kennis en gebruik van standaarden zoals XDS. Onze generatie (X) - met een knipoog naar XDS - gaat ervoor zorgen, dat we over tien jaar zeggen: ´In 2019 konden we nog bijna niets met gegevensuitwisseling in de zorg. Kijk waar we nu staan. Samen hebben we ervoor gezorgd, dat dit nu realiteit is. ¨

Use cases ondersteund door IHE-profielen

De aanwezigen op het congres waren verbaasd over de veelheid aan use cases waarin IHE-profielen ondersteunend zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg. ¨Mensen denken bij IHE-XDS veelal aan beelden. Maar op het event werd hen duidelijk, dat deze profielen veel breder ingezet kunnen worden. De infrastructuur ondersteunt alle processen, is content- en use case agnostisch¨, aldus Hans Mekenkamp.

Een van de use cases is het Multidisciplinair Overleg (MDO)[1] [2] . XDS ondersteunt het MDO met gegevensuitwisseling tussen meerdere ziekenhuizen in onder andere de regio Utrecht. Zowel voor, tijdens als na het MDO is alle medische informatie van de betreffende patiënt voor de betrokken zorgverleners beschikbaar. Een andere use case is het beschikbaar stellen van labwaarden vanuit Saltro aan aanvragers. Via XDS zijn de uitslagen geïntegreerd beschikbaar voor ziekenhuizen en huisartsen.

Testen

Praten we over interoperabiliteit, dan komen we als vanzelf bij testen uit. Is software van leverancier A uitwisselbaar met software van leverancier B en andersom? Tijdens het congres was hier dan ook ruimschoots aandacht voor. Zo werd er uitleg gegeven over de testmogelijkheden. Pascal Looijé, senior consultant MedicalPHIT, vertelt:

¨Ten eerste vinden er internationaal jaarlijks drie Integrating the Healthcare (IHE) Connectathonsplaats. Op dit event testen leveranciers de standaard IHE-profielen met behulp van Gazelle, een suite van tools ontwikkeld door IHE Europe. Voldoet hun software aan IHE-profielen en zijn ze dus interoperabel met software van andere leveranciers, dan ontvangen zij een zogenaamde IHE-integratieverklaring. Binnen een project wordt hun software ingezet en geconfigureerd. Zo wordt er wordt gekozen om bijvoorbeeld gebruik te maken van een burgerservicenummer (BSN of Unieke Zorgverlener Identificatie register (UZI) rolcode. De leveranciers betrokken bij het project zitten met elkaar om tafel om de benodigde profielen te configureren en te testen. Het InteropLAB van MedicalPHIT is gebaseerd op de Gazelle tools en op maat geconfigureerd om de implementatie te toetsen. Dit LAB is als eerste toegepast binnen het landelijke programma voor borstkankerscreening (BK2020), waarbij alle IT-systemen zijn vervangen op basis van IHE-profielen. Het tweede project dat gebruik gaat maken van het InteropLAB is RijnmondNet, als eerste Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) in Nederland.¨

Looijé vervolgt: ¨Let wel, we kunnen met elkaar standaarden afspreken, maar elke project heeft hierbinnen zelf de vrijheid hoe deze in te richten. Met het InteropLAB dammen we al die vrijheden in (red: zie het kader ´kernpunten InteropLAB´).¨[3] [4]

Wat de dokter wil

Radioloog Frans Bakers startte de dag vanuit het perspectief van een zorgverlener. Jan Feenstra, senior consultant MedicalPHIT vertelt: ¨Hij vroeg aan het publiek: ´Wat wil de dokter met XDS?´. Vervolgens liet Bakers een stilte vallen en kwam zijn eerste slide in beeld, volledig wit! Het antwoord? Niets. En dat is volledig terecht. Voor een dokter maakt de techniek niet uit en zit XDS ´onder de motorkap´. Als de ´plaatjes´ maar op het scherm komen. ¨

Na de presentatie van Bakers ging het de gehele dag ging over vragen als: Hoeveel moet de zorgverlener van XDS weten? Hoe moeilijk of makkelijk maken we het om uiteindelijk de dokter en de patiënt tevreden te krijgen? Spreken we over dezelfde taal als we het over interoperabiliteit hebben?  ¨Delen van kennis en ervaring met de implementatie van ´gegevensuitwisseling in de zorg´, daar gaat het om¨, benadrukt Mekenkamp.

Regie

Tijdens het congres kwamen zowel leveranciers als zorgverleners aan het woord. Mekenkamp vervolgt: ¨In elke presentatie kwam het gebruik van IHE en XDS in het bijzonder als standaard om informatieuitwisseling te realiseren naar voren. MiddelsTwiin is er nu een partij die de regie oppakt en afspraken maakt over het gebruik van standaarden onder de XDS-´motorkap´. Alsook de vrijheden in die standaarden ´oppakt´ en landelijke afspraken daarover maakt.¨

Tevreden

De interoperabiliteitsexperts van MedicalPHIT kijken tevreden terug op het congres. Het mag duidelijk zijn, generatie X wil samen leren én doen.

Vervolg

Het volgende jaarlijkse event van MedicalPHIT gaat over PACS.  Dit jaar op 11 december aanstaande. Uiteraard vindt er ook in 2020 wederom een congres over XDS plaats begin juli. Houdt u de website in de gaten!

 

 


Kernpunten InteropLAB:

 

  • toetst interoperabiliteit van eigen zorgprocessen;
  • is op maat ingericht;
  • test met eigen productie software (minder testen, snelle doorlooptijd, meer resultaat);
  • valideert en certificeert op basis van projectafspraken;
  • zorgt voor minder afhankelijkheid van leveranciers en consultants;
  • is altijd online beschikbaar;
  • levert kennis en expertise.

 

Back to top