Congres Waardegedreven Zorg en kwaliteitsregistratie

Zorgaanbieders kunnen de waarde van hun patiëntenzorg flink laten toenemen met goede kwaliteitsregistraties. Maar hoe zet je deze in, zodat de zorg ook echt beter wordt? Op het congres ‘Waardengedreven kwaliteitszorg’ krijgt u inzicht in de ontwikkeling, de visies en de nieuwste initiatieven van kwaliteitsregistraties in België en Nederland.

De extreem hoge kosten en de grote variatie in kwaliteit van de geleverde zorg zijn de belangrijkste problemen in de zorg. Dat stelt Michael Porter, de grondlegger van de Value-Based Health Care. Value-Based Health Care - of waardengedreven zorg - richt zich op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt door het continu meten van de kwaliteit van zorg.

Hoe
Er is inmiddels een groot aantal registraties ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg te meten. Nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling, invoering en de verdere professionalisering van kwaliteitsregistraties zijn talrijk en zorgaanbieders zien soms door de bomen het bos niet meer. Het instrument ICHOM is daarom ontwikkeld door patiënten en professionals samen. De patiënt zelf is steeds meer een belangrijke bron door het verstrekken van data over zijn/haar zorgproces, door Patient-Reported Outcomes (PROMS).

Samenwerking
In een aantal domeinen werken registraties samen om ook onderling informatie uit te wisselen op basis van samenwerkingsverbanden en internationale standaarden. Twee van die domeinen perinatologie en oncologie krijgen een podium tijdens het congres.

Dagvoorzitter
Harriët van Veldhuizen, directeur Pijler Kwaliteit & Patiëntenzorg, Erasmus MC

09.30Ontvangst en registratie 
 De puzzel 
10.00Welkom en introductieNico Ooms, MedicalPHIT
10.05Waarde creëren voor de patiënt met de juiste uitkomstendata op de juiste plek. De puzzel met puzzelstukjes in Nederland.Harriët van Veldhuizen, Erasmus MC
10.35Update Registratie aan de bronJoyce Simons, Registratie aan de bron, NFU
11.00Koffie 

11.30

De puzzelstukjes en de puzzel van kwaliteitsregistraties in België Johan van Bussel, Healthdata.be
 ICHOM 
12.10ICHOM en uitdagingen in ons zorgstelsel. Jij krijgt hiermee te maken!Henk Hutink, Nictiz
12.30Waardegedreven zorg in de praktijk voor schisis patiënten : Gebruik van ICHOM in de praktijk - de implementatie en benchmark via DHDEppo Wolvius, Erasmus MC en
Linda Mook, MedicalPHIT
13.00Lunch 
 Samenwerking van kwaliteitsregisters binnen hetzelfde domein  
14.00Perinatologie casusPeridos en Perined
14.30Oncologie casusIKNL en Palga
15.00HIV monitoringSima Zaheri, Stichting HIV Monitoring
15.25Thee 
 Patientparticipatie in kwaliteitsregistraties 
15.55Excellence in Patient Value. The Contribution of PROMIS CATsLeo Roorda, Reade
16.30Een goed gesprek met goede informatie: waardegedreven zorg en kwaliteitsregistraties vanuit het patiëntperspectiefBart van Bruggen, Patiëntenfederatie.nl
16.45SamenvattingNico Ooms, MedicalPHIT
17.00Borrel 
Back to top