Business intelligence

MedicalPHIT heeft een methodologie ontwikkeld voor Business Intelligence in de Zorg: BI PHIT. Hiermee kunt u op elke gewenst moment de vinger aan de pols houden bij uw organisatie.

BI PHIT

Met BI PHIT heeft u goede en bruikbare managementinformatie die continu beschikbaar is. Dit kan op basis van de gegevens die verborgen zijn in verschillende informatiesystemen op de afdeling zoals het RIS, PACS, ZIS, EPD en andere klinische IT-toepassingen. BI PHIT is gericht op het gestructureerd ontsluiten van alle gegevens.

De vereiste kwaliteitsindicatoren en specifieke behoeften van het management van een afdeling en de vooraf geformuleerde KPI’s vormen steeds het uitgangspunt van de analyses. Onze consultants gebruiken hun uitgebreide kennis en ervaring bij het zoeken, structureren en valideren van de juiste gegevens. Zij integreren de gegevens die al aanwezig zijn in de diverse informatiesystemen in overzichtelijke rapporten en grafische voorstellingen. De rapporten tonen hoe u presteert, waar de problemen zich voordoen en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Dit alles op maat.

Projecten waaraan MedicalPHIT een bijdrage heeft geleverd:

  • Monitor voor de kankerscreening RIVM
  • Landelijke screening op Down en SEO, RIVM
  • DdJGZ voor Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht
  • BI voor radiologie, Imelda ziekenhuis, Bonheide (B)
  • TRANS IT, landelijke database MDL artsen, Rotterdam
  • Erasmus MC, aanlevering kwaliteitsregistraties, Rotterdam
Back to top