Andere projecten

Op deze pagina een lijst van enkele andere voorbeeldprojecten die wij succesvol hebben afgerond.

Landelijke systemen:

 • DigiBOB: systemen die landelijk gebruikt worden in het digitale proces van de borstkankerscreening. opdrachtgever RIVM.
 • Peridos: landelijke database van de prenatale screening op Down en SEO. opdrachtgever RIVM
 • MammoXL: uitwisseling van beeld en verslag tussen screening naar borstkanker en ziekenhuizen op basis van XDS-I. opdrachtgever landelijke screeningsorganisatie FSB.
 • ePerinatologie: implentatie van HL7 v3 berichtenverkeer van verloskundigen naar landelijke databases, opdrachtgever Nictiz
 • ScreenIT: informatiesysteem voor het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker en het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. ICT projectleiding, projectleiding koppelingen en uitrol ziekenhuizen, governance dataset en berichten, BI rapportages bouwen, data analyse, etc. Opdrachtgevers: RIVM en Fascilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken.

Regionale systemen:

 • eRadiologie: XDS gebaseerde beelduitwisseling tussen ziekenhuizen in regio Amsterdam. Opdrachtgever EZDA/Nictiz
 • Sazinon: vijf ziekenhuizen maken gebruik van 1 NIS en PACS voor nucleaire geneeskunde. 

Ziekenhuissystemen:

 • EPD: projectleiding invoer EPD, Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • EPD: selectie EPD, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
 • Implementatie Ordermanagement, OLVG, Amsterdam
 • PACS: Europese aanbesteding RIS, PACS en 3D. AMC, Amsterdam
 • PACS: aanschaf ziekenhuisbreed PACS.  AZ Daminaan, Oostende (B)
 • PACS2: aanschaf ziekenhuisbreed PACS.  Zaans Medisch Centrum, Zaanstad
 • NIS: aanschaf Nucleair Informatie Systeem. Verbeeten Instituut, Tilburg
 • Cardio: aanschaf en implementatie diverse cardio ICT systemen inclusief patientmonitoring, Hagaziekenhuis, Den Haag
 • OK: aanschaf van digitale OK apparatuur en infrastructuur, AMC, Amsterdam

Modaliteiten:

 • Meerjarenplan radiologie. Ikazia ziekenhuis, Rotterdam
 • CT, MRi. St Franciscus gasthuis, Rotterdam

BI:

 • Monitor voor de kankerscreening RIVM
 • Landelijke screening op Down en SEO, RIVM
 • ddJGZ voor Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht
 • TRANS IT, landelijke database MDL artsen, Rotterdam
 • BI voor radiologie, Imelda ziekenhuis, Bonheide (B)

Pathologie:

 • Digitale primaire diagnostiek: afdeling pathologie UMC Utrecht (persbericht)
 • Research uitwisseling beelden: project tEPIS (onderdeel van CTMM TraIT)
 • Gestructureerde verslaglegging: vervanging PALGA Protocol Module

 

Back to top