Aanschaf modaliteiten radiologie en nucleaire geneeskunde Ikazia ziekenhuis

Opdrachtgever: Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Periode: 2004 - heden

Opdracht: Begeleiding aanschaf modaliteiten voor de radiologie en nucleaire geneeskunde

Aanpak/aandeel/bijdrage PHIT:

  • Opstellen meerjaren investeringsplan
  • Schrijven van het Programma van Eisen en de inkoopdocumenten volgens de PHIT selectiemethode
  • Vergelijken van offertes
  • Benchmarken servicecontracten
  • Begeleiden implementatie van de modaliteiten

Resultaat: Beste functionaliteit voor de beste Total Cost of Ownership

Quote:

Jannes Aman, zorgmanager Ikazia:

“We willen ons ‘wagenpark’op hoog niveau houden én binnen het budget van ons meerjarenplan blijven. Het inschakelen van een partij die volledig op de hoogte is van de markt en een transparante aanbesteding levert onder aan de streep een besparing op.”

 

Back to top