Skip to main content

Een extra collega aanmelden

Selecteer de cursus of het evenement waar je jouw collega voor wilt inschrijven.

DICOM Overview & hands-on

Ziekenhuisbreed beeldmanagement

Introductie interoperabiliteit IHE, HL7, DICOM, FHIR en SNOMED CT