Skip to main content
AcademyBlogIHE

IHE & HL7 staan samen sterker!

IHE-Nederland werkt steeds intensiever samen met HL7-Nederland: de standaardisatieorganisatie voor uitwisseling van elektronische gegevens tussen zorgapplicaties. Robert Breas, senior consultant bij MedicalPHIT en bestuurslid bij IHE-Nederland, licht de meerwaarde van deze samenwerking graag toe. “We willen beiden voorkomen dat mensen het wiel opnieuw uitvinden!”

Wat zijn de verschillen tussen HL7 en IHE?

“HL7 is in de jaren tachtig opgericht voor gegevensuitwisseling in de zorg en is bekend van de HL7v2 en HLv3 (CDA) standaarden. Eigenlijk maken alle ziekenhuizen in de westerse landen gebruik van HL7v2. Maar ook HL7 v3 CDA wordt veelvuldig gebruikt.  De meest recente HL7-standaard is HL7 FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources. Hier is iedereen heel enthousiast over. HL7 is gericht op de uitwisseling van elektronische gegevens tussen zorgapplicaties. Zij richten zich dus niet op standaardisatie van zorgprocessen. Daar houdt IHE zich juist mee bezig. Jaren na het ontstaan van HL7 is IHE opgericht om juist die zorgprocessen te standaardiseren, gebaseerd op bestaande standaarden zoals die van HL7.”

 

Waarin kunnen jullie elkaar versterken?
“We zoeken inderdaad steeds meer de samenwerking op. Die behoefte komt van beide kanten. We zien allebei dat het in Nederland soms lastig is om internationale standaarden te gebruiken voor gegevensuitwisseling. Men is al snel geneigd voor een ‘lokale’ kortetermijnoplossing te kiezen. Wij willen juist het belang van die internationale standaarden aantonen en stimuleren. Ze maken interoperabiliteit zoveel beter en makkelijker. Samen staan we sterker en samen komen we ook verder!”

 

Hoe willen jullie die boodschap de wereld in brengen?
“HL7 en IHE zijn allebei vrijwilligersorganisaties. We voelen dus de noodzaak om meer met elkaar op te trekken om zo ons verhaal beter te verspreiden. We zoeken elkaar nu structureel op voor overleg, betrekken elkaar bij onze werkgroepen en doen ook activiteiten samen. Op de halfjaarlijkse workgroup-meetings van HL7-NL vullen wij een deel van het programma in. Omgekeerd krijgt HL7 de ruimte om binnen de stuurgroep en op ons jaarcongres de belangrijkste zaken vanuit de HL7-community te delen. Zo hopen we dat ook onze beide community’s meer met elkaar verweven raken. Want wij vullen elkaar echt aan; daar zit de winst. Mensen moeten niet opnieuw het wiel uitvinden. De zorg in Nederland heeft baat bij het brede gebruik van die internationale standaarden die kant en klaar zijn. Dat moet iedereen weten.”

 

Hoe ziet jullie samenwerking er concreet uit?
“Een van de dingen die we hebben opgepakt is om aan te schuiven bij landelijke tafels. Hier wordt bijvoorbeeld een eerste versie van een set afspraken gepresenteerd, waarop dan een publieke terugkoppeling wordt gevraagd. Daarop reageren we gezamenlijk. Zo willen we samen blijven optrekken en als één stem het belang van standaardisatie benadrukken.

Op de Zorg & ICT beurs begin april in de Jaarbeurs hebben we ook samen een succesverhaal verteld over een case van Santeon-ziekenhuizen. Daar hebben we het gehad over Shared Care Planning: van overdracht naar samenwerking met standaarden. Een mooi gezamenlijk publiek optreden. Daarnaast is er de introductiecursus interoperabiliteit IHE, HL7 & DICOM van onze Academy. Hierin komt naar voren hoe we op elkaar aansluiten en wat mensen eraan hebben.”

 

Wat gaat het zorgveld verder merken van samenwerking?
“Dan kom ik er weer op terug dat we willen voorkomen dat men het wiel opnieuw uitvindt. Of dat men in Nederland kiest voor een oplossing die niet aansluit bij internationale standaarden. We willen dat zorgverleners kiezen voor internationale HL7/IHE-standaarden. Hierover moeten we gebruikers ook beter informeren. Want er is al veel beschikbaar wat heel goed bruikbaar is!”

 

Robert Breas | Senior consultant & trainer MedicalPHIT en IHE bestuurslid

Leave a Reply