Skip to main content
EventsIT projecten

Het draait niet om één kunstje of één algoritme, maar om Integrating AI

MedicalPHIT is nadrukkelijk aanwezig op het Dutch Health Hub plein van Zorg & ICT.

Per dag werden zo’n 30 mensen ingelicht door een ronde langs verschillende standhouders op het gebied van AI.

Nicky Hekster verzorgt AI tour Zorg & ICT : “Het draait niet om één kunstje of één algoritme, maar om Integrating AI”

In de afgelopen jaren heeft AI echt zijn intrede heeft gedaan in de Zorg ICT. Een groot aantal leveranciers en andere partijen doet er iets mee. Het integreren in een workflow, opleidingen verzorgen, of de juridische aspecten eromheen belichten – dat kwam op de beurs allemaal tot zijn recht. Daarom organiseerde MedicalPHIT tijdens Zorg & ICT de ‘AI-tour’.

Breed palet aan informatie
Nicky Hekster stelde deze tour samen en deed ook de rondleidingen. Hij zag de toegenomen belangstelling ook terug in het aantal mensen dat zich voor de tour meldden. “Per dag werden zo’n 30 mensen ingelicht door een ronde langs verschillende standhouders op het gebied van AI. Ik heb getracht een breed beeld te schetsen. Dus niet één specifieke zorgtoepassing, maar ook het feit dat er opleidingen nodig zijn en dat er een juridisch aspect aan kleeft. En dat het niet alleen in de ziekenhuiszorg, maar ook in de VVT en de GGZ zijn intrede heeft gedaan.”

Goed ontvangen
“De reacties van de deelnemers aan de tour waren uitstekend. Het stemde mensen tot nadenken en voorzag in nieuwe inzichten. Men vond het ook heel prettig dat de verschillende aspecten van AI belicht werden. Het is niet alleen machine learning, maar ook natural language processing of computer vision. Dat kon ik allemaal laten zien hier op de beurs. Het gaf daarmee een goed overzicht van wat het vak echt is. Want AI is niet alleen maar één kunstje of één algoritme. Er kan een hele context omheen zitten en een algoritme kan op verschillende manieren toegepast of samengesteld worden.”

Gehele context
Voor elk deel van het verhaal was wel een standhouder of exposant aanwezig. Nicky was de verbindende factor die hen aan het woord liet. “Zij mochten een elevator pitch geven over hoe zij AI zien en toepassen in hun applicatie. We zijn geëindigd bij de Nederlandse AI-Coalitie. Veel mensen kennen dat nog niet. De AI-Coalitie is een initiatief van de overheid. Doel is het bevorderen van een vooraanstaande rol voor Nederland in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie.”

Integrating AI
Het is belangrijk AI niet alleen te zien als iets technisch, maar juist als iets dat breed moet worden ingebed. Dat past volgens Nicky uitstekend bij de strategie van MedicalPHIT. “Wij hebben het over Integrating AI. Want tussen conceptie en ingebruikname zitten allerlei stappen. Dat begint al bij datavergaring en dataontsluiting, het testen van de volledigheid en kwaliteit van de data. Wil je zelf een AI applicatie maken? Of toch liever je in zee gaan met een start-up of gevestigde leverancier? Waar moet je dán op letten? Die zaken kwamen allemaal aan bod tijdens de tour.”

Aansluiting bij visie MedicalPHIT
De onderwerpen op de beurs sluiten ook aan bij een cursus die MedicalPHIT in februari start. Daarin staat Integrating AI centraal en worden alle aspecten nog eens aangestipt en uitgediept. Van ontwerp tot integratie in de workflow. Van infrastructuur tot wet- en regelgeving. “Stel je bijvoorbeeld een data-science team samen, denk dan niet alleen aan iemand die goed is in algoritmes bouwen en testen. Je hebt ook een data-engineer nodig die data ontsluit. Integratie en interoperabiliteit en dus standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Voor de bewaking van de kwaliteit van de data en algoritmen is er een zorgprofessional nodig. Maar misschien moet er ook een medisch ethicus in het team zitten en een juridisch adviseur. En uiteindelijk heb je een projectmanager nodig. Inmiddels hebben we bij MedicalPHIT zoveel expertise in huis, dat we de meeste rollen wel kunnen vervullen.”

AI-tour biedt meerwaarde
“Ik denk dat MedicalPHIT een unieke positie heeft ingenomen tijdens de beurs. Wanneer je argeloos rondloopt, dan mis je de context. Wij hebben bezoekers aan de hand genomen en het complete verhaal geschetst. Hierdoor ging het veel meer leven en kwam AI meer tot zijn recht.”

Auteur: Nicky Hekster, expert in het toepassen van AI-technologie op het volledige ecosysteem van betrokkenen in de gezondheidszorg.

Leave a Reply