Skip to main content
EventsIT projecten

Gegevensuitwisseling vraagt visie en helicopterview

Gegevensuitwisseling vraagt visie en helicopterview

MedicalPHIT is nadrukkelijk aanwezig op het Dutch Health Hub plein van Zorg & ICT.

Zo worden belangstellenden in een uur tijd bijgepraat over interoperabiliteit en gegevensuitwisseling.

MedicalPHIT is nadrukkelijk aanwezig op het Dutch Health Hub plein van Zorg & ICT. We organiseerde elke dag meerdere tours langs standhouders over gegevensuitwisseling en AI. Zo worden belangstellenden in een uur tijd bijgepraat over interoperabiliteit en gegevensuitwisseling. Dat levert veel enthousiasme op bij leveranciers en deelnemers. We kregen terug dat het een waardevolle aanvulling was op hun beursbezoek.

Gegevensuitwisseling is een belangrijk thema
Uiteraard was de afwezigheid van grote spelers opvallend. Maar de kleinere omvang maakte de beurs ook overzichtelijk. We merkten dat gegevensuitwisseling een belangrijk thema was. Er waren veel partijen die daar iets over konden en wilden vertellen. Zowel leveranciers als partijen als Nictiz, VZVZ en MedMij.

Succesvolle projecten
Ook de Theaterboulevard was niet missen. In maar liefst 6 theaters werden goedbezochte inhoudelijke sessies georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Hans Mekenkamp nam als expert deel aan de sessie ‘Gegevensuitwisseling, hoe gaat dat echt werken?’. Hij vond het opvallend dat slechts twee projecten werden genoemd toen werd gevraagd naar succesvolle projecten op het gebied van gegevensuitwisseling. “Naast DVDexit , waarbij wij betrokken zijn geweest, werd alleen ‘Met spoed beschikbaar’ genoemd. Het verbaasde mij dat de zaal geen andere succesvolle projecten kon noemen. Ik vind het droevig dat er maar zo weinig succesvol afgeronde projecten zijn.”

Gestructureerd vastleggen
De vraag is natuurlijk hoe het komt, dat zo weinig projecten succesvol zijn. Ligt het aan de hoeveelheid standaarden? Zijn er te veel partijen bij projecten betrokken? Is er te weinig focus en regie? Volgens Hans is de gedragsverandering van specialisten ook bepalend voor het slagen van een project. “Zij moeten gegevens gestructureerd gaan vastleggen. Doordat de gebruikersvriendelijkheid van systemen niet optimaal is, moeten ze extra velden invullen of zaken steeds opnieuw overtypen. De administratieve last verkleint niet, er komt juist werk bij. Zorgverleners snappen wel dat door zaken gestructureerd vast te leggen anderen ook iets aan die gegevens hebben. Maar omdat het geen tijd oplevert maar juist tijd kost, doen ze het niet.” En dat is begrijpelijk.

Geen one-size-fits-all verhaal
Volgens Hans is de belangrijkste take-away dat voor succesvolle uitwisseling van gegevens méér nodig is dan techniek. “Naast visie en een helicopterview is kennis en ervaring op alle 6 de lagen van het interoperabiliteitsmodel belangrijk. Bij MedicalPHIT zijn we gewend een complex project multidisciplinair op te pakken. Het is daarbij belangrijk dat je op de hoogte bent van alle aspecten die een rol spelen. En daar ook wat te mee doen, in plaats van er alleen over te praten. Het technisch aspect, de infrastructuur en applicaties, is hier maar een onderdeel van. Je moet niet voorbij gaan aan de aanpassing in werkwijze. Ook de juridische kaders om te mogen uitwisselen spelen daarbij een rol. Het is geen one-size-fits-all verhaal. Rekening houden met alle facetten en dan toch iets realiseren, dat is iets waar we goed in zijn. We zeggen hier niet voor niets ‘We make hIT work’!

Auteur: Hans Mekenkamp, partner

Als ‘inspirator’ enthousiasmeert hij mensen en hij laat hen graag grenzeloos denken.

Leave a Reply