Cursus Eenheid van Taal

Tijdens deze cursus krijgt de deelnemer overzicht van een aantal breed gebruikte coderingssystemen en terminologiestelsels zoals ICD-10, LOINC en SNOMED CT. Daarnaast zal het landschap van coderingssystemen en terminologiestelsels verder uiteengezet worden. Tevens doet u ervaring op met ART-DECOR en andere terminologiebrowsers. Ook zullen de zorginformatiebouwstenen in perspectief van coderingssystemen en terminologiestelsels geplaatst worden, en wordt de relatie met berichtstandaarden (HL7v2, CDA, FHIR) behandeld.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor personen die zich bezighouden met het ontwerp, ontwikkelen, implementeren, inrichten en/of beheren van (ondersteunde) zorginformatiesystemen die gebruik (gaan) maken van coderingssystemen en/of terminologiestelsels. De doelgroep omvat o.a. projectmanagers, clinici, informatie-, kwaliteit-, afdelingsmanagers/-adviseurs en stafmedewerkers alsook een meer technisch publiek (bijvoorbeeld softwareontwikkelaars) waarvoor deze cursus als introductie van coderingssystemen en terminologiestelsels geldt.

Kernbegrippen
Coderingssystemen, terminologiestelsels, ICD-10, LOINC, SNOMED CT, zorginformatiebouwstenen (ZIBS), tooling, ART-DECOR.

Leerdoelen

 • U bent in staat om de verschillen en overeenkomsten tussen codestelsels en terminologiesystemen te benoemen.
 • U bent in staat de samenhang tussen zorginformatiebouwstenen (ZIBS) en codestelsels/terminologiesystemen te beschrijven.
 • U kunt terminologie systemen en bericht/document standaarden benoemen en toelichten op welke plaats u het beste kunt toepassen in een dataset.
 • U bent in staat om informatievraagstukken te vertalen naar technische invulling voor opbouw van een dataset.
 • Na deze training bent u in staat om verbanden met andere terminologie en codestelsels te leggen.                            

Voorkennis
De cursist heeft basiskennis van het gebruik en structuur van medische verslaglegging en/of medische kwaliteitsregistraties.                                              

Deze cursus wordt LIVE en ONLINE gegeven! De cursus zal plaatsvinden in het NBC congrescentrum te Nieuwegein. Indien u de cursus online volgt is dat middels uw eigen pc/laptop, voorzien van een videocamera (optioneel), met headset of oortjes. Een goede internetverbinding is hierbij belangrijk.

Agenda

 • Introductie
 • Theoretisch kader, wat is terminologie, codestelsel, etc
 • Koffiepauze
 • ICD-10 overzicht en oefening ART-DECOR
 • SNOMED CT overzicht en oefening ART-DECOR
 • LOINC overzicht en oefening ART-DECOR
 • Sterktes en zwaktes van code- en terminologiestelsels
 • Overige codestelsels DHD Thesaurus, Nanda, Omaha etc
 • Relatie met standaarden zoals HL7v2, CDA, FHIR, zorginformatiebouwstenen
 • Samenvatting
Back to top