Projectleiding landelijke uitrol NIPT

MedicalPHIT heeft de projectleiding voor de informatievoorziening ter ondersteuning van het gehele NIPT proces vanuit Peridos. Hiervoor is de NIPT lab workflow inclusief het digitaliseren van de labaanvraag en de verwerking van de gegevens afgestemd en volledig ondersteund. Tevens zijn in samenwerking met de ketenpartners de IT systemen aangepast en informatie-uitwisseling op basis van standaarden (HL7) in korte tijd werkend opgeleverd.

Peridos wordt ontwikkeld en onderhouden door het RIVM in het kader van de screening van de ongeboren vrucht op een aantal aangeboren aandoeningen. In opdracht van de minister van VWS faciliteert Peridos in samenwerking met drie laboratoria de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).

We make HIT work!

Back to top