Skip to main content
IT projecten

Dutch Health Week – 18 mei 2021

Huisarts deelt deze zomer medisch dossier met patiënt

‘Hoe krijgt iedere burger toegang tot zijn of haar medisch dossier?’ Dat was de vraag tijdens het eerste rondetafelgesprek over datagedreven zorg, tijdens de Dutch Health Week . Dat kan straks via OPEN. Dit is een van de VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) waarbij de huisarts via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) veilig medische gegevens deelt met patiënten. Mariëtte Willems, huisarts en CMIO van het VIPP programma OPEN, stelt dat dit rond de zomer bij de helft van alle huisartsen kan. Volgens haar wil 97% van de huisartsen nog dit jaar meedoen.

“We staan aan de vooravond van de digitale revolutie”, zegt gespreksmoderator Hans Mekenkamp. Hij stelt dat het plan ambitieus maar haalbaar is. “Er zijn nog wat technische drempels, maar die zijn snel opgelost. Ook financiële drempels zijn er niet. Want het programma wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. Dan is alleen de motivatie van de huisarts nog een mogelijk obstakel. Maar die is beïnvloedbaar. Door de patiënt, die de arts erop wijst dat toegang verplicht is. Maar ook door zorgverleners onderling, die elkaar stimuleren mee te doen.”

Marc van Dijk (directeur MedMij) eindigde met zijn droom om nog dit jaar in een proef te laten zien hoe het ideale PGO er uit moet zien met toegang tot het volledige patiëntendossier vanuit meerdere zorgaanbieders in één overzicht.

Via de chat kwamen nog vragen binnen over veiligheid en privacy. Iedereen aan tafel was het eens dat die, door gebruik te maken van PGO’s met een MedMij label, geborgd is. Marcel Heldoorn van Patiëntenfederatie Nederland gaf aan dat vanaf deze zomer via Zorgkaart Nederland zichtbaar is welke zorgverlener is aangesloten. Zo kunnen patiënten zelf eerst een PGO kiezen en dan bij hun eigen huisarts vragen om inzage.

De tafel bruiste van de positieve energie, aldus vele kijkers. Woensdag 19 mei is er weer een ronde tafel. Dan is het onderwerp ‘Databeschikbaarheid voor zorgverleners’ en komen onder andere de case van eOverdracht aan bod. Donderdag is er aandacht voor hergebruik van data voor kwaliteit en research.

Beperkingen in menskracht, tijd en budget zijn dus zeker niet altijd nadelig. Mensen worden creatiever, ze gaan effectiever met tijd om, vergaderen online en leren leven met de huidige beperkingen.

Auteur: Hans Mekenkamp

Als ‘inspirator’ enthousiasmeert hij mensen en hij laat hen graag grenzeloos denken.

Bekijk het profiel van Hans

Leave a Reply