Skip to main content

Projectmanagement

Begeleiding bij aanschaf- en aanbestedingstrajecten van complexere en duurdere systemen

Gestandaardiseerde aanpak van scope bepaling tot livegang

Onze experts volgen bij projectmanagement een gestandaardiseerde aanpak op basis van Prince2. Met behulp van templates maken we een plan van aanpak. We gebruiken ze ook om terug te koppelen over de stand van zaken bij een project. Zo is onze methodiek makkelijker en sneller reproduceerbaar.

We zorgen dat projecten op tijd en binnen budget live gaan

We vervangen jaarlijks ongeveer tientallen IT-systemen. Denk aan een volledig IT systeem, een laboratorium informatiesysteem (LIMS), PACS systeem of een klinisch informatiesysteem. Aanleiding kan zijn een fusie, het einde van de technische levensduur, ontevredenheid of contractbeëindiging.

Onze expertise wordt met name gevraagd bij de vervanging van de wat complexere en duurdere systemen. Dat gebeurt bij ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, laboratoria of bijvoorbeeld het RIVM. Voor de implementatie geldt dat we altijd een plan B hebben en zorgen dat projecten op tijd en binnen budget live gaan. We make HIT work.

Opdrachtgevers

Projectmanagement PACS vervanging

Enkele voorbeelden van ziekenhuizen waar we recent het PACS systeem hebben vervangen zijn Dijklander ziekenhuis, Oogziekenhuis, Ikazia en het Erasmus MC.

Gerealiseerd doel

We hebben voor elk project tijdens een selectietraject een passende leverancier geselecteerd en het project binnen tijd en budget afgerond.

Opdrachtgever

Programmamanagement MUMC

Voor het Maastricht Universitair Medisch Centrum verzorgen we het project transmurale uitwisseling. We zijn betrokken bij de visievorming en realiseren nu 1 voor 1 de koppelingen met ketenpartners.

Gerealiseerd doel

We hebben tijdens het selectietraject een leverancier geselecteerd en realiseren nu binnen de gestelde termijn de koppelingen, zodat de klant echt verder kan.

Meer weten?

Wil je meer weten over projectmanagement in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.