Juridisch & Privacy

Welk effect heeft de wet op het project?

Juridische en privacy vragen kunnen spelen op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel

De experts van MedicalPHIT combineren juridisch en privacy advies met kennis van het klinische proces en de onderliggende techniek. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar oplossingen en bieden zo sneller een gedegen aanbeveling. We adviseren niet alleen over risico’s, maar denken ook mee over oplossingen. We adviseren over alle juridische vragen die kunnen spelen bij het gebruik van IT-middelen in de zorg. Diensten omvatten contract advies, juridisch advisering, privacy dienstverlening en advies over privacy by design.

Het landelijk raadpleegbaar maken van medische gegevens vereist adequate waarborgen voor de vertrouwelijkheid van het medische dossier.

Meer hierover weten? Kijk dan naar de presentatie van Geranne Lautenbach – Juridisch Consultant MedicalPHIT- tijdens het Congres Gegevensuitwisseling in de Zorg | 1 oktober 2021
Juridische advisering

Onze juridische dienstverlening omvat alle vraagstukken rondom het wetgevende kader. We adviseren bijvoorbeeld over de wettelijke verplichtingen rondom gegevensuitwisseling. Denk aan de ontwikkeling rondom het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) en de concept-verordening voor een European Health Data Space (EHDS). We analyseren welk effect de wet heeft op het project en adviseren hoe je aan die wet kan voldoen.

Privacy dienstverlening

Hierbij kijken we altijd naar het 5 lagenmodel en de praktische invulling van privacyverplichtingen op de verschillende niveaus. Denk aan vragen over proportionaliteit bij het delen van medische gegevens. Of zaken rondom vertrouwelijkheid en toestemming van de patiënt.

Wij denken mee over verwerkersovereenkomsten, overeenkomsten gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en andere juridische documentatie zoals privacy beleid of een privacyverklaring. Vraag ons ook gerust om advies over het omgaan met medische gegevens en de omgang met datalekken. Ook adviseren we over DPIA’s en kunnen helpen om deze op te stellen. We helpen privacy beleid vormgeven en inrichten waaronder het ontwikkelen van een visie van de organisatie op compliance.

Contracten

Onze experts stellen contractdocumentatie op en adviseren hier ook over. Bij de technische inrichting van een IT-project of samenwerking zorgen we dat contracten in lijn zijn met de eisen die gesteld worden aan de techniek. Denk hierbij zowel aan samenwerkingsovereenkomsten als aan leveranciersovereenkomsten.
Wij hebben ervaring met complexe contracten. We zorgen dat alle contracten goed op elkaar aansluiten en zijn afgestemd op het juridisch kader. Ook hebben we de benodigde kennis van en ervaring met afsprakenstelsels, NEN-normen en de informatiestandaarden die nu in ontwikkeling zijn.

Privacy by design

Onze experts denken graag mee bij de opstartfase van een project over privacy by design. Dat houdt in dat wij meehelpen om tijdens de ontwikkeling van producten en diensten ervoor te zorgen dat de privacyaspecten goed zijn geborgd. Wij maken hierbij de vertaalslag van de juridische regels naar de architectuur. Hiermee slaan wij een brug naar alle medewerkers in het project. Zo zorgen wij dat de naleving van de privacywetgeving begrijpelijk, toepasbaar en uitvoerbaar wordt.

Meer weten?

Wil je meer weten over privacy en juridische dienstverlening in de zorg? Neem contact op met onze juridische consultant Geranne Lautenbach.