Skip to main content

Architectuurontwerp

Een goede architectuur schept duidelijkheid

Onze modellen creëren samenhang en inzicht

Voor een goed begrip van de gegevensuitwisseling binnen een organisatie maar ook tussen organisaties is een architectuurontwerp belangrijk. De experts van MedicalPHIT ontwikkelen een model waarmee we samenhang en inzicht creëren.

Binnen de Zorg IT krijg je te maken met verschillende typen architectuur, denk aan applicatie-architectuur, solution-architectuur of informatie-architectuur. Onze architecten maken via verschillende doorsnedes een ontwerp. We leggen ons advies vast in documenten, overzichtelijke ‘praatplaten’ en archimate. Al onze architecten zijn TOGAF gecertificeerd.

We scheppen duidelijkheid en zetten lijnen uit

Ons advies is de basis waarop zowel bij aanbestedingen als projecten kan worden teruggevallen. Het is een onderdeel van de documentatie. Het schept voor leveranciers en gebruikers duidelijkheid over de stand van zaken binnen een project. Net als bij het ontwerpen van een huis, zet de architect eerst de lijnen uit waarbinnen de aannemer werkt. Ook maakt de architect duidelijk welke onderaannemer zich met water, elektra en het dak bezighoudt.

Opdrachtgever

Architectuurontwerp UMC Utrecht

Voor het UMC Utrecht hebben we een architectuurplaat gemaakt voor de transmurale zorg. Daarin zijn duidelijke afspraken vastgelegd over de zorg tussen het UMC Utrecht en de ketenpartners.

Bekijk hier de architectuurplaat

Gerealiseerd doel

Verhelderende architectuurplaat.

Opdrachtgever

Architectuurontwerp BK2020

Voor BK2020 zijn diverse architecturen gemaakt. Van een heel globale voor het hele project tot diep uitgewerkte architecturen voor deeltrajecten.

Bekijk hier de architectuurplaat

Gerealiseerd doel

Verhelderende architectuurplaten

Meer weten?

Wil je meer weten over architectuurontwerp in de zorg? Ons team beantwoordt graag al je vragen. Plan direct een afspraak in.