Skip to main content
Events

Data Driven Healthcare

Orde in de chaos van zoveel landelijk programma’s

“Inzicht en samenhang helpen je verder”

Op 25 mei werd Data Driven Healthcare georganiseerd. MedicalPHIT consultants Bas van Vliet, Onno Gabel en Paul Hoogland ordenden in een online sessie de veelheid aan initiatieven en landelijke programma’s.

“Zorgaanbieders die een keuze moeten maken uit de veelheid aan initiatieven, kunnen wellicht chaos ervaren.” Zo schetst Bas van Vliet de omgeving waarin zorgverleners zitten. “Tijdens onze presentatie hebben we laten zien dat inzicht in wat er speelt verhelderend werkt. Ook de onderlinge samenhang tussen de programma’s is belicht. We hebben de omgeving geschetst van de Focusprogramma’s en VIPP programma’s. Ook al is die niet altijd zichtbaar, hiertussen is wel degelijk samenwerking. Ook sluiten ze aan bij andere initiatieven, zoals de Wegiz. De volgende fase in de samenwerking is een betere afstemming op planning en inhoud.”

Onno Gabel schetste de internationale context. “Binnen Europa zijn talloze initiatieven. We zien dat Nederland deels andere speerpunten heeft dan Europa. Ook al lijkt bijvoorbeeld onze BgZ op de Europese Patient Summary, het is niet hetzelfde. Zorgverleners moeten hier rekening mee houden als gegevens met het buitenland worden uitgewisseld. Ook eenheid van taal via de SNOMED codering is een belangrijke internationale ontwikkeling. Mijn belangrijkste aanbeveling is: Europa is om de hoek. Neem dat mee in je strategische ontwikkelingen en eis in aanbestedingen bijvoorbeeld het gebruik van internationale standaarden en profielen.”

Paul Hoogland ging dieper in op de samenhang tussen de VIPP programma’s. “Voor goede uitwisseling van gegevens binnen de keten is juist de samenhang tussen VIPP programma’s belangrijk. “De overeenkomsten tussen Babyconnect en VIPP 5 is daarvan een goed voorbeeld. Ik liet zien dat het belangrijk is VIPP programma’s niet te zien als zelfstandige eenheden, maar als een samenhang waarop je je systeem en infrastructuur kunt inrichten.”

“Uiteraard bepaalt de zorgaanbieder zelf welke keuzes de organisatie maakt.”, sluit Bas af. “Het is belangrijk dat je als zorgaanbieder oog hebt voor de omgeving waarin je zit. Vertaal die naar je eigen praktijk. Heb een plan voor je ambities en maak daar keuzes in van jaar tot jaar. En gebruik de landelijke programma’s om je te helpen. Maar kies niet alleen voor aansluiten bij een VIPP programma vanwege het geld. Je moet het doen omdat de inhoud past bij je plannen. Dat geld is dan mooi meegenomen.”

Auteurs: Onno Gabel, Bas van Vliet & Paul Hoogland

Onno, Bas en Paul zijn nauw betrokken bij diverse landelijke programma’s en hebben hierover tijdens Dutch Health Week gespreken over gevoerd.

Leave a Reply