Utrecht, 19 januari 2022 – Interoplab gaat door als zelfstandig bedrijf. Deze verzelfstandiging zorgt voor meer focus op de ambitie om de zorg écht interoperabel te maken, voor zowel voor patiënt als zorgprofessional. De zorg transformeert naar ketenzorg en daar is interoperabiliteit een belangrijke randvoorwaarde. Het Interoplab is er helemaal klaar voor.

Interoplab versnelt complexe testprocessen
Twee jaar geleden is MedicalPHIT gestart met het ‘Interoplab’. Interoplab bestaat uit zowel test-tooling als een methodiek. De Interoperability experts helpen landelijke versnellingsprogramma’s, leveranciers, standaardisatie-organisaties, regionale samenwerkingsverbanden en individuele zorgaanbieders met het testen en valideren van gegevensuitwisseling. Binnen dit testproces volgens de Interoplab-methodiek werken alle gebruikers in een online omgeving. Daarin testen zij softwareapplicaties tegen simulatoren. Zo worden de applicaties gevalideerd ten opzichte van de Nederlandse standaard. Door het Interoplab in te zetten realiseren gebruikers complexe testprocessen significant sneller.

Acceleratie van de digitale transitie
Een van de grootste knelpunten binnen de zorg is het niet beschikbaar zijn van patiëntendossiers voor zorgprofessionals. Dit komt doordat de systemen van verschillende leveranciers niet onderling communiceren conform de afgesproken standaarden.
Het Interoplab biedt een onafhankelijke en neutrale testomgeving op basis van internationale standaarden, toegepast op de Nederlandse context. Interoplab toetst of bijvoorbeeld de juiste codering, toegangscontrole, logging en beveiliging goed zijn ingeregeld.

Piet Hein Zwaal, co-founder: “Vaak verwijzen leveranciers naar de internationale standaarden zoals SNOMED, HL7, FHIR of de integratie profielen zoals IHE XDS, maar daar zit ook gelijk de pijn. Hierbinnen zijn te veel ‘vrijheidsgraden’ voor leveranciers waardoor interoperabiliteit niet gegarandeerd is. Denk hierbij aan de invulling van een DICOM-tag of een ZIB geplaatst in een FHIR resource. Het Interoplab kan al deze onderdelen goed testen en valideren.”

Gecertificeerd onafhankelijk testlaboratorium
Als zelfstandig bedrijf kan het Interoplab-team zich nog beter richten op haar ambitie: werken als een gecertificeerd en onafhankelijk testlaboratorium binnen en buiten Nederland. Het doel blijft de zorg écht interoperabel maken, zodat de patiënt en de zorgprofessional veilig toegang hebben tot medische gegevens.

Met meer focus komen er op het platform sneller innovatieve uitbreidingen en features. Het Interoplab levert een steeds completer platform voor zorgaanbieders en leveranciers. Zij hebben 24/7 toegang tot validatie- en simulatie-tooling. Door de uitbreiding wordt testen nog makkelijker en overzichtelijker. Steeds meer landelijke IT-programma’s zoals verschillende bevolkingsonderzoeken, VIPP programma’s en Twiin maken dan ook gebruik van het Interoplab.

Pascal Looijé, co-founder en CEO: “We zijn er helemaal klaar voor om als zelfstandig bedrijf onze expertise te leveren op nationaal en internationaal niveau. De ontwikkelde online testomgeving biedt leveranciers, overheden en zorginstellingen de mogelijkheid alle softwareapplicaties op interoperabiliteit te testen. Onze Interoperability experts begeleiden klanten van architectuur tot de code mappings, inclusief performance testen. Ook organiseren wij vol enthousiasme met ons team  ‘projectathons’ voor klanten waar leveranciers de belangrijkste koppelingen voor dat project testen. Interoplab fungeert als een keurmerk dat aangeeft dat de applicatie daadwerkelijk interoperabel is, oftewel medische gegevens zijn toegankelijk voor patiënt en zorgprofessional.”